Danh mục kiểm tra giáo cụ Giác quan

Danh mục kiểm tra các giáo cụ giác quan cần có trong lớp học Montessori 3-6

(Các hình ảnh trong danh mục này được lấy từ:

http://mira.edu.vn

https://shopee.vn/mira.dochoi 

https://www.facebook.com/dochoi.mira 

Chân thành cảm ơn Mira về sự cho phép này!)

Tài liệu đính kèm:

Hoàn thành
0 bình luận