25,000,000đ
Mua ngay

Số bài học

85

Thời lượng video

29:24

Học trên mọi thiết bị

Nội dung khóa học

 Triết lý Montessori - Các chương sách cần đọc
 Lịch sử các phương pháp - Khám phá trẻ thơ Chương 2 - Maria Montessori
 Diễn văn khai mạc nhân dịp khai trương Ngôi nhà trẻ thơ thứ 2, năm 1907 - Khám phá trẻ thơ Phụ lục - Maria Montessori
 Phương pháp của chúng tôi - Bí ẩn tuổi thơ Phần 2 Chương 2 - Maria Montessori
 Những điều đã được triển khai thêm - Bí ẩn tuổi thơ Phần 2 Chương 3 - Maria Montessori
 Phôi thai tinh thần - Bí ẩn tuổi thơ Phần 1 Chương 2 - Maria Montessori
 Giáo dục trọn đời - Trí tuệ thẩm thấu Chương 2 - Maria Montessori
 Kỹ thuật hướng dẫn bài học - Khám phá trẻ thơ Chương 11 - Maria Montessori
 Vai trò của nhà giáo - Bí ẩn tuổi thơ Phần 2 Chương 1 - Maria Montessori
 Người thầy - Khám phá trẻ thơ Chương 10 - Maria Montessori
 Giáo viên Montessori - Trí tuệ thẩm thấu Chương 27 - Maria Montessori
 Cuộc đời của Bác sĩ Maria Montessori - Maria Montessori-Cuộc đời và Sự nghiệp - Standing, E.M
 Montessori và Froebel - Maria Montessori-Cuộc đời và Sự nghiệp - Standing, E.M
 Các phương pháp giảng dạy trong Ngôi nhà của trẻ thơ - Khám phá trẻ thơ Chương 3 - Maria Montessori
 Thiên nhiên trong giáo dục - Khám phá trẻ thơ Chương 4 - Maria Montessori
 Việc ứng dụng khoa học vào nhà trường - Khám phá trẻ thơ Chương 1 - Maria Montessori
 Ba cấp độ của sự vâng lời - Trí tuệ thẩm thấu Chương 27 - Maria Montessori
 Cuộc chinh phục quyền độc lập - Trí tuệ thẩm thấu Chương 9 - Maria Montessori
 Xây dựng nhân cách - Một cuộc chinh phục chứ không phải phòng thủ - Trí tuệ thẩm thấu Chương 22 - Maria Montessori
 Sai lầm và kiểm soát sai lầm - Trí tuệ thẩm thấu Chương 26 - Maria Montessori

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

25,000,000 đ Đăng ký