- 38%
1,250,000đ
2,000,000đ
Mua ngay

Số bài học

87

Thời lượng video

8:53:31

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

 • Thời gian học tập hoàn toàn linh hoạt
 • Trung tâm thực hành hoàn toàn miễn phí và luôn sẵn sàng đón học viên tới thực hành trong các ngày làm việc
 • Đầy đủ các hoạt động thực hành Ngôn ngữ Tiếng Việt Montessori Cấp độ 3-6
 • Luôn ưu đãi 50% cho học viên cũ của VMAT - xin liên hệ 0966.51.8228 để được cung cấp mã ưu đãi

Tác giả

Đặng Thu Trang
PHÓ GIÁM ĐỐC VMAT

KINH NGHIỆM

 • Cố vấn thực địa trong khóa đào tạo Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6 chứng nhận bởi International Montessori Council (IMC) và The Montessori Acceretation Council for Teacher Education (MACTE) 
 • Giảng viên Montessori tại các khóa đào tạo Giáo viên Montessori cấp độ 3-6 và 0-3 ở Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam VMAT
 • Chủ Xưởng Thủ công Mỡ, 2018-nay; - Art Director, Hanvico, 2010-2014;
 • Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montesosri Việt Nam VMAT, 2016-nay;
 • Phó Hiệu trưởng Flying Finger School, 2016-2017

HỌC VẤN

 • Thạc sỹ ngành Thiết kế, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;
 • Cử nhân ngành Thiết kế Thời trang, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;
 • Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ Lower Elementary, Applied Montessori, USA;
 • Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6, chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa kỳ AMS và Hội đồng Kiểm định chất lượng đào tạo giáo viên Montessori MACTE;
 • Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ 0-3, MTP of US. Đào Anh


Tác giả

Phạm Hoài Thu
GIÁM ĐỐC VMAT
 • Founder Hệ thống Maya School
 • Founder Hệ thống Casa Dei Piccioni
 • Founder Flying Fingers School
 • Co-Founder và Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam – VMAT
 • Giảng viên Montessori tại khóa đào tạo Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6, chứng nhận bởi International Montessori Council (IMC) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
 • Giảng viên Montessori tại các khóa đào tạo Montessori cấp độ 3-6 và 0-3 của Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam (VMAT)
 • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi The American Montessori Society (AMS) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
 • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi Montessori Institute of America (MIA)

Nội dung khóa học

 4. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Đồ vật trong lớp học
04:35
 5. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Đồ vật trong gia đình
05:30
 6. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Bộ sưu tập những đồ vật cùng nhóm (có liên quan tới nhau)
04:16
 7. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Bộ thẻ các đồ vật đã được phân loại
02:50
 8. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Thẻ 3 phần các đồ vật đã được phân loại
08:53
 9. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Bộ thẻ tìm đồ vật không thuộc nhóm
01:56
 10. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Đọc truyện - Circle Time
08:52
 11. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Kể chuyện - Câu chuyện khoa học
08:58
 12. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Líu lo lẹo lưỡi
04:18
 13. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Show and tell
06:43
 14. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Các trò chơi - "I spy"
02:32
 15. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Các trò chơi - Trò chơi mệnh lệnh
03:50
 16. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Các trò chơi - Trò chơi với từ vựng - Câu đố
02:34
 17. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Các trò chơi - Trò chơi với từ vựng - Trò chơi từ cùng nhóm/ loại/ chủ đề
04:04
 18. Đọc - Nghe âm - Âm nghe được từ một từ trong trí nhớ
02:49
 19. Đọc - Nghe âm - Tủ âm - Giới thiệu 1 ngăn âm
05:35
 20. Đọc - Nghe âm - Tủ âm - Trộn lẫn 2, 3 ... ngăn và phân loại theo âm - khi trẻ chưa được giới thiệu về chữ cái
05:41
 21. Đọc - Nghe âm - Tủ âm - Trộn lẫn 2, 3 ... ngăn và phân loại theo âm - khi trẻ được giới thiệu về chữ cái
07:10
 22. Đọc - Ký hiệu âm - Giới thiệu chữ cái - Chữ nhám - Chữ cái nhám in thường - Bài học 3 bước để giới thiệu các chữ cái (chữ nhám in thường)
04:44
 23. Đọc - Ký hiệu âm - Giới thiệu chữ cái - Chữ nhám - Chữ cái nhám in thường - Làm chữ cái nhám
07:06
 24. Đọc - Ký hiệu âm - Giới thiệu chữ cái - Chữ nhám - Thanh điệu - Bài học 3 bước để giới thiệu các thanh điệu nhám
15:34
 25. Đọc - Ký hiệu âm - Giới thiệu chữ cái - Chữ nhám - Thanh điệu - Bảng thanh điệu
05:24
 26. Đọc - Ký hiệu âm - Giới thiệu chữ cái - Chữ nhám - Giới thiệu các chữ cái nhám in hoa
07:42
 27. Đọc - Ký hiệu âm - Giới thiệu chữ cái - Chữ nhám - Các trò chơi để ghi nhớ chữ cái - Nhảy tới chữ cái theo mệnh lệnh
03:37
 28. Đọc - Ký hiệu âm - Giới thiệu chữ cái - Chữ nhám - Các trò chơi để ghi nhớ chữ cái - Nhảy lò cò trên chữ cái vẽ trên sàn
03:22
 29. Đọc - Ký hiệu âm - Giới thiệu chữ cái - Chữ nhám - Các trò chơi để ghi nhớ chữ cái - Tìm chữ cái trong văn bản
07:57
 KÝ ÂM
 30. Đọc - Vần - Thẻ vần - Các thẻ vần thông
06:18
 31. Đọc - Vần - Thẻ vần - Các thẻ vần chặn - Không có âm điệu
08:16
 32. Đọc - Vần - Thẻ vần - Các thẻ vần chặn - Có âm đệm
10:13
 33. Đọc - Vần - Thẻ vần - Các thẻ vần chặn - Với âm "â" & giới thiệu âm "â"
11:05
 34. Đọc - Vần - Bánh xe vần - Bánh xe vần thông
08:11
 35. Đoc - Vần - Bánh xe vần - Bánh xe vần chặn
10:27
 36. Đọc - Vần - Cuốn sổ các vần - Cuốn sổ vần thông
07:02
 37. Đọc - Vần - Cuốn sổ các vần - Cuốn sổ vần chặn
04:19
 38. Đọc - Vần - Các trò chơi với vần - Ghép vần với xúc xắc chữ cái - tạo vần thông
05:30
 39. Đọc - Vần - Các trò chơi với vần - Ghép vần với xúc xắc chữ cái - tạo vần chặn
05:44
 40. Đọc - Vần - Âm tiết/ tiếng - Trò chơi âm tiết với các thẻ vần và xúc xắc phụ âm màu xanh dương - Tạo từ với thẻ vần thông
08:44
 40. Đọc - Vần - Âm tiết/ tiếng - Trò chơi âm tiết với các thẻ vần và xúc xắc phụ âm màu xanh dương - Tạo từ với thẻ vần thông
08:44
 41. Đọc - Vần - Âm tiết/ tiếng - Trò chơi âm tiết với các thẻ vần và xúc xắc phụ âm màu xanh dương - Tạo từ với thẻ vần chặn
10:51
 42. Đọc - Vần - Ghép thẻ thơ và đọc
05:33
 43. Đọc - Vần - Đọc và sắp xếp lại câu (theo tranh)
09:30
 44. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Tô theo - Khung hình
03:25
 45. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Tô theo - Miếng ghép hình
03:21
 46. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Trang trí - Trang trí với đường ziczac
09:08
 47. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Trang trí - Trang trí với đường lượn sóng
09:07
 48. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Trang trí - Tô màu kín hình
10:24
 49. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Trang trí - Tô chuyển màu
10:20
 50. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Đinh ghim
07:46
 51. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Kết hợp - sáng tạo - Kết hợp cả khung và miếng ghép của 1 hình
04:07
 52. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Kết hợp -sáng tạo - Kết hợp nhiều khung và miếng ghép của nhiều hình - Hình trước và sau
05:21
 53. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Kết hợp - sáng tạo - Kết hợp sáng tạo với các hình bất kỳ
04:32
 54. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Khung kim loại - Làm cuốn sổ nhỏ về các hình
04:27
 55. Viết - Tập tô các nét cơ bản - Phiếu tập tô các nét cơ bản
05:47
 56. Viết - Chữ cái - Các hoạt động viết chữ cái chưa dùng bút - Chữ nhám - Chữ nhám viết thường
06:46
 57. Viết - Chữ cái - Các hoạt động viết chữ cái chưa dùng bút - Hộp chữ cái di động - Ghép cặp với chữ cái nhám
07:30
 58. Viết - Chữ cái - Các hoạt động viết chữ cái chưa dùng bút - Hộp chữ cái di động - Tiếng - Từ - Cuốn sổ các từ có chứa vần thông
12:56
 59.. Viết - Chữ cái - Các hoạt động viết chữ cái chưa dùng bút - Hộp chữ cái di động - Tiếng - Từ - Cuốn sổ các từ có chứa vần chặn
05:40
 60. Viết - Chữ cái - Các hoạt động viết chữ cái chưa dùng bút - Hộp chữ cái di động - Câu
09:41
 61. Viết - Chữ cái - Các hoạt động viết chữ cái chưa dùng bút - Khay cát
03:55
 62. Viết - Chữ cái - Các hoạt động viết chữ cái chưa dùng bút - Bảng phấn - Bảng phấn kẻ ô
03:43
 63. Viết - Chữ cái - Các hoạt động viết chữ cái chưa dùng bút - Bảng phấn - Bảng phấn dòng kẻ ngang
03:19
 64. Viết - Chữ cái -Tô chữ cái viết tay - Các phiếu tô chữ cái - Phiếu tô chữ cái viết thường
05:11
 65. Viết - Chữ cái - Tô chữ cái viết tay - Các phiếu tô chữ cái - Phiếu tô chữ cái viết hoa
03:23
 66. Viết - Chữ cái - Tô chữ cái viết tay - Bảng tô chữ cái - Bảng tô chữ cái viết thường - Bảng viết bút dạ
03:24
 67. Viết - Chữ cái - Tô chữ cái viết tay - Bảng tô chữ cái - Bảng tô chữ cái viết thường - Viết trên giấy nến
04:26
 68. Viết - Chữ cái - Viết chữ cái - Phiếu tập viết chữ cái viết thường
09:19
 69. Viết - Chữ cái - Viết chữ cái - Cuốn sổ nhỏ tập viết bẳng chữ cái cá nhân
03:08
 70. Viết - Từ - Phiếu viết từ và vẽ minh họa
07:54
 71. Viết - Từ - Cuốn sổ nhỏ các từ theo chủ đề cá nhân
09:29
 72. Viết - Câu - Phiếu viết câu và vẽ hình minh họa
05:38
 73. Viết - Viết dài hơn - Phiếu sáng tác truyện tranh - Cắt dán, tô màu và viết lời cho tranh có sẵn
16:51
 74. Viết - Viết dài hơn - Cuộn giấy sáng tác truyện tranh - Cắt dán, tô màu và viết lời cho tranh có sẵn
14:44
 75. Viết - Viết dài hơn - Cuốn sổ nhỏ để sáng tác truyện tranh - Cắt dán, tô màu và viết lời cho tranh có sẵn
13:15
 76. Viết - Viết dài hơn - Cuốn sổ nhỏ để sáng tác truyện tranh - Sáng tác lời và vẽ tranh minh họa
14:02
 77. Viết - Viết dài hơn - Viết nhật ký
07:37

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

1,250,000 đ
1 năm
Đăng ký