- 38%
1,250,000đ
2,000,000đ
Mua ngay

Số bài học

106

Thời lượng video

15:41:44

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

 • Một Video course cung cấp đầy đủ các hoạt động Toán Montessori Cấp độ 3-6
 • Học viên học từ xa, hoàn toàn linh hoạt về thời gian
 • Trung tâm thực hành hoàn toàn miễn phí & luôn sẵn sàng đón học viên tới thực tập trong các ngày làm việc
 • Luôn ưu đãi 50% cho học viên cũ của VMAT - xin liên hệ 0966.51.8228 để được cung cấp mã ưu đãi

Tác giả

Phạm Hoài Thu
GIÁM ĐỐC VMAT
 • Founder Hệ thống Maya School
 • Founder Hệ thống Casa Dei Piccioni
 • Founder Flying Fingers School
 • Co-Founder và Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam – VMAT
 • Giảng viên Montessori tại khóa đào tạo Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6, chứng nhận bởi International Montessori Council (IMC) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
 • Giảng viên Montessori tại các khóa đào tạo Montessori cấp độ 3-6 và 0-3 của Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam (VMAT)
 • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi The American Montessori Society (AMS) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
 • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi Montessori Institute of America (MIA)

Nội dung khóa học

 1. Từ 0 tới 10 - Giới thiệu về số lượng 1-10 - Cây gậy số - Thiết lập dãy số
07:40
 2. Từ 0 tới 10 - Cây gậy số - Ngôn ngữ thông qua bài học ba bước
11:20
 3. Từ 0 tới 10 - Giới thiệu các biểu tượng 1-9 - Tô nét và gọi tên
04:21
 4. Từ 0 tới 10 - Giới thiệu các biểu tượng 1-9 - Ghép cặp: Số nhám và thẻ số nhỏ (1-9)
07:45
 5. Từ 0 tới 10 - Liên kết số lượng và biểu tượng 1-10 - Ghép cặp cây gậy số và thẻ số - Chọn thẻ số, tìm cây gậy số
11:06
 6. Từ 0 tới 10 - Liên kết số lượng và biểu tượng 1-10 - Cây gậy số và thẻ - Tạo 10
18:59
 7. Từ 0 tới 10 - Giới thiệu số 0 - Hộp que tính
12:49
 8. Từ 0 tới 10 - Số chẵn và số lẻ - Số cắt và hạt đếm
16:28
 9. Từ 0 tới 10 - Trò chơi ghi nhớ với số và lượng từ 1 đến 10 - Trò chơi trí nhớ về số - Hộp đựng đồ vật
07:20
 10. Từ 0 tới 10 - Trò chơi ghi nhớ với số và lượng từ 1 đến 10 - Trò chơi trí nhớ về số - Giỏ đựng đồ vật
05:53
 11. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Thang hạt cườm tam giác đều
08:22
 12. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Thang hạt cườm với sô
08:59
 13. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Tô màu thang hạt cườm tam giác đều
11:37
 14. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Làm thang hạt cườm tam giác vuông với đất nặn
12:21
 15. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Quyển sổ về các thang hạt cườm và số 1-9
14:00
 16. Đếm tuyến tính - Số lượng: Hạt cườm 11-19 - Tạo và gọi tên các lượng từ 11 đến 19
09:33
 17. Đếm tuyến tính - Số lượng: Hạt cườm 11-19 - Trò chơi: trộn lẫn các thanh hạt cườm, tổng hợp số lượng không theo trình tự và gọi tên 11-19
07:35
 18. Đếm tuyến tính - Bảng Seguin 11-19 (Seguin teens) - Tạo và goi tên các số từ 11 đến 19
07:42
 19. Đếm tuyến tính - Bảng Seguin 11-19 (Seguin teens) - Các trò chơi cho bước thứ 2
08:39
 20. Đếm tuyến tính - Bảng Seguin 11-19 (Seguin teens)- Các trò chơi cho bước thứ 3
06:42
 21. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 11-19 - Bố cục: số và lượng 11-19
14:35
 22. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 11-19 - Các trò chơi cho bước thứ 2
08:59
 23. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 11-19 - Các trò chơi cho bước thứ 3
11:20
 24. Đếm tuyến tính - Số lượng: Hạt cườm 10-99 - Tạo và gọi tên các số tròn chục (ở trong khoảng 10-90)
05:10
 25. Đếm tuyến tính - Biểu tượng: Bảng số 10-99 - Đọc các số tròn chục trên bảng Seguin tens
03:05
 26. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 10 -99 - Bố cục: Số và lượng 10-99
23:27
 27. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 10-99 - Các trò chơi cho bước thứ 2
15:58
 28. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 10-99 - Các trò chơi cho bước thứ 3
15:08
 29. Đếm tuyến tính - Bảng 100 - Sắp xếp theo chỉ dẫn
14:45
 30. Đếm tuyến tính - Bảng 100 - Trò chơi
03:32
 31. Đếm tuyến tính - Bảng 100 - Các hoạt động follow up với Phiếu 100
03:45
 32. Đếm tuyến tính - Viết số - Các bài tập tô số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
05:23
 33. Đếm tuyến tính - Viết số - Các bài tập tô số trên bảng kính
04:15
 34. Đếm tuyến tính - Viết số - Các bài tập tô số với cái đóng dấu
04:21
 35. Đếm tuyến tính - Viết số - Viết số trên bảng đen
03:10
 36. Đếm tuyến tính - Viết số - Viết số trên giấy
04:15
 37. Đếm tuyến tính - Viết số - Cuộn giấy số
12:09
 38. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi ngắn (chuỗi bình phương) - Đếm chuỗi bình phương theo trình tự và đánh dấu với thẻ
07:28
 39. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi ngắn (chuỗi bình phương) - Đếm cách đều chuỗi bình phương
06:31
 40. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi ngắn (chuỗi bình phương) - Toàn cảnh các chuỗi bình phương 1-10
Xem trước
02:06
 41. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi dài (chuỗi lập phương) - So sánh chuỗi lập phương với khối lập phương
Xem trước
16:38
 42. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi dài (chuỗi lập phương) - Đếm cách đều chuỗi lập phương
10:38
 43. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi dài (chuỗi lập phương) - Ghi lại các chuỗi cườm
10:29
 44. Giới thiệu hệ thập phân - Lượng: Những hạt cườm vàng - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Bài học 3 bước
06:17
 45. Giới thiệu hệ thập phân - Lượng: Những hạt cườm vàng - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Khay phạm vi 9
08:26
 46. Giới thiệu hệ thập phân - Biểu tượng: Các thẻ số - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Giới thiệu bài học 3 bước
03:36
 47. Giới thiệu hệ thập phân - Biểu tượng: Các thẻ số - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Trò chơi mang đến các thẻ lộn xộn cho từng hàng
06:24
 48. Giới thiệu hệ thập phân - Biểu tượng: Các thẻ số - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Trò chơi mang đến cho hai, ba, bốn hàng
03:31
 49. Giới thiệu hệ thập phân - Liên kết lượng - biểu tượng: đơn vị, chục, trăm, nghìn
04:47
 50. Giới thiệu hệ thập phân - Liên kết lượng - biểu tượng - Tạo lập các con số
05:55
 51. Giới thiệu hệ thập phân - Phạm vi 9 - Trò chơi quy đổi
09:35
 52. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép cộng - Không nhớ
14:36
 53. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép cộng - Có nhớ
15:14
 54. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép nhân với một số có 1 chữ số
11:08
 55. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép nhân với một số có 1 chữ số - Có nhớ
17:08
 56. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép trừ - Không nhớ
14:56
 57. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép trừ - Có nhớ
13:04
 58. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép chia không dư với số chia là một số có 1 chữ số - Không nhớ
10:22
 59. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép chia không dư với số chia là một số có 1 chữ số- Có nhớ
10:58
 60. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Trò chơi con tem - Xây dựng lượng và số với các con tem & ghi lại
12:52
 61. Làm tính - CHuyển sang trừu tượng - Trò chơi con tem - Phép cộng với con tem
08:07
 62. Làm tính - CHuyển sang trừu tượng - Trò chơi con tem - Phép nhân với một số có 1 chữ số, với con tem
06:37
 63. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Trò chơi con tem - Phép trừ với con tem
06:05
 64. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Phép chia không dư với số chia là một số có 1 chữ số, với con tem
06:05
 65. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Trò chơi chấm tròn - Phép cộng
08:09
 66. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Giới thiệu khung, lien kết với các hạt cườm màu vàng và trò chơi con tem
04:42
 67. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Tạo số đếm, gọi tên theo hàng, ghi lại - Lấy lượng và ghi số
10:52
 68. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Ghi số và lấy lượng tương ứng
11:07
 69. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Làm tính với khung hạt cườm nhỏ - Phép cộng với khung hạt cườm nhỏ
05:32
 70. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Phép nhân với khung hạt cườm nhỏ
07:03
 71. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Phép trừ với khung hạt cườm nhỏ
05:07
 72. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm lớn - Trò chơi chia sẻ
14:25
 73. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép cộng - Trò chơi con rắn phép cộng - Đếm con rắn tròn chục
09:14
 74. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép cộng - Trò chơi con rắn phép cộng - Đếm con rắn ngẫu nhiên
13:24
 75. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép cộng - Bảng thanh cộng với bảng kiểm soát - Làm phiếu bảng cộng
12:29
 76. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép cộng - Bảng phép cộng - Tính bảng cộng với các thẻ phép tính cắt rời
14:23
 78. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép cộng - Phép hoán vị của một số (Bảng kiểm soát số 1)
15:58
 79. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép trừ - Trò chơi con rắn phép trừ
16:37
 80. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép trừ - Bảng thanh trừ với Bảng kiểm soát phép trừ - Làm phiếu bảng trừ
10:32
 81. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép trừ - Bảng thanh trừ với Bảng kiểm soát phép trừ - Làm phiếu bảng trừ với các thẻ phép tính cắt rời
12:02
 82. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép trừ - Bảng thanh trừ với Bảng kiểm soát phép trừ - Trò chơi với biểu đồ ngón tay phép trừ trống
08:56
 83. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép nhân - Các thanh hạt cườm phép nhân - Làm phiếu phép nhân với các thanh hạt cườm
08:33
 84. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Các thanh hạt cườm phép nhân - Phép nhân 10
07:50
 85. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép nhân - Các thanh hạt cườm phép nhân - Tính giao hoán
08:05
 86. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép nhân - Bảng nhân với Bảng kiểm soát - Làm phiếu bảng nhân
07:31
 87. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép nhân - Bảng nhân với Bảng kiểm soát - Làm phiếu bảng nhân với các thẻ phép tính cắt rời
11:11
 88. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép nhân - Trò chơi với biểu đồ ngón tay phép nhân trống
07:48
 89. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép chia - Trò chơi chia sẻ
02:17
 90. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép chia - Bảng phép chia - Làm Phiếu Bảng chia
11:27
 91. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép chia - Bảng phép chia - Làm phiếu bảng chia với các thẻ phép tính cắt rời
14:26
 92. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép chia - Trò chơi với biểu đồ ngón tay phép chia trống
07:13

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

1,250,000 đ
1 năm
Đăng ký