- 35%
1,300,000đ
2,000,000đ
Mua ngay

Số bài học

94

Thời lượng video

9:56:48

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

KHÓA HỌC BAO GỒM: các video hướng dẫn để sử dụng các bộ giáo cụ Montessori trong hướng dẫn trẻ em ở các lĩnh vực:

1. Nghệ thuật

2. Khoa học

3. Địa lý

4. Lịch sử


KHÓA HỌC PHÙ HỢP VỚI:

1. Các Giáo viên Montessori muốn củng cố kiến thức/ hoặc các Trợ giảng Montessori muốn học thêm để phát triển/ hoặc các Chủ trường, Quản lý chuyên môn Montessori muốn hệ thống lại chương trình đào tạo của trường

2. Các cha mẹ muốn dành thời gian để hướng dẫn con tại nhà, hỗ trợ con phát triển Nền tảng ngôn ngữ phong phú trong các lĩnh vực Khoa học, Địa lý, Lịch sử & Nền tảng mỹ thuật
-----

+ Thời gian học tập hoàn toàn linh hoạt

+ Trung tâm thực hành hoàn toàn miễn phí và luôn sẵn sàng đón học viên tới thực hành trong các ngày làm việc

+ Đầy đủ các hoạt động thực hành Nghệ thuật, Khoa học, Địa lý, Lịch sử Montessori Cấp độ 3-6

+ Luôn ưu đãi 50% cho học viên cũ của VMAT - xin liên hệ 0971.99.8228 để được cung cấp mã ưu đãi

Tác giả

Đặng Thu Trang
PHÓ GIÁM ĐỐC VMAT

KINH NGHIỆM

  • Cố vấn thực địa trong khóa đào tạo Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6 chứng nhận bởi International Montessori Council (IMC) và The Montessori Acceretation Council for Teacher Education (MACTE) 
  • Giảng viên Montessori tại các khóa đào tạo Giáo viên Montessori cấp độ 3-6 và 0-3 ở Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam VMAT
  • Chủ Xưởng Thủ công Mỡ, 2018-nay; - Art Director, Hanvico, 2010-2014;
  • Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montesosri Việt Nam VMAT, 2016-nay;
  • Phó Hiệu trưởng Flying Finger School, 2016-2017

HỌC VẤN

  • Thạc sỹ ngành Thiết kế, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;
  • Cử nhân ngành Thiết kế Thời trang, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;
  • Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ Lower Elementary, Applied Montessori, USA;
  • Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6, chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa kỳ AMS và Hội đồng Kiểm định chất lượng đào tạo giáo viên Montessori MACTE;
  • Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ 0-3, MTP of US. Đào Anh


Nội dung khóa học

+  TRIẾT LÝ & LÝ THUYẾT
1 Bài giảng
00:00
 1. Các bài học mở đầu - Các vật không sống - Phân loại bằng nam châm
07:43
 2. Các bài học mở đầu - Các vật không sống - Rắn, lỏng, khí
03:30
 3. Các bài học mở đầu - Sống/Không sống - Phân loại sống/ đã từng sống/ không sống
09:08
 4. Các bài học mở đầu - Sống/ Không sống - Phân loại thực vật/ động vật
03:15
 5. Thực vật học - Cây cối - Khám phá: Những bộ phận của cây thật
10:30
 6. Thực vật học - Cây cối - Ghép hình cây theo chỉ dẫn
06:35
 7. Thực vật học - Cây cối - Vẽ hình các bộ phận của cây với nhãn tên
13:32
 8. Thực vật học - Cây cối - Thẻ 3 phần các bộ phận của cây
06:01
 9. Thực vật học - Cây cối - Làm một cuốn sổ nhỏ về các bộ phận của cây
10:28
 10. Thực vật học - Cây cối - Cuốn sổ nhỏ về các bộ phận của cây
02:40
 11. Thực vật học - Cây cối - Vòng đời của cây đậu
05:44
 12. Thực vật học - Lá - Quan sát và Khám phá: Các bộ phận của lá thật
04:34
 13. Thực vật học - Lá - Làm gân lá từ lá thật
05:01
 14. Thực vật học - Lá - Khám phá thiên nhiên: ghép cặp và phân loại lá thật
03:34
 15. Thực vật học - Hoa - Quan sát và Khám phá: Các bộ phận của hoa thật với ngôn ngữ
14:46
 16. Động vật học - Động vật không xương sống - Phân loại các lớp động vật không xương sống/ với thẻ mẫu
12:31
 17. Động vật học - Động vật không xương sống - Côn trùng - Ghép hình các bộ phận của bướm theo chỉ dẫn
04:41
 18. Động vật học - Động vật không xương sống - Côn trùng - Thẻ 3 phần các bộ phận của bướm
06:15
 19. Động vật học - Động vật không xương sống - Côn trùng - Làm một cuốn sổ nhỏ về các bộ phận của bướm
07:38
 20. Động vật học - Động vật có xương sống - Phân loại 5 lớp động vật có xương sống
06:31
 21. Động vật học - Động vật có xương sống - Động vật có vú: Phân loại các họ động vật có vú - Động vật ăn tạp/ động vật ăn cỏ/ động vật ăn thịt
11:22
 22. Động vật học - Động vật có xương sống - Động vật có vú: Phân loại các họ động vật có vú
04:23
 1. Các bài học mở đầu - Ghép hình: Ghép hình cơ thể người
07:42
 2. Các bài học mở đầu - Định hướng - Tay (trái/phải)
08:30
 3. Các bài học mở đầu - Định hướng - La bàn - Các từ chỉ phương hướng: Bắc, Đông, Nam, Tây
02:58
 4. Các bài học mở đầu - Định hướng - La bàn - Dùng la bàn tìm phương hướng & Trò chơi phương hướng: Mang thứ gì đó lại từ một hướng
08:01
 5. Các bài học mở đầu - Định hướng - La bàn - Trò chơi phương hướng: Dán nhãn phương hướng trong lớp học
03:47
 6. Hành tinh Trái đất - Quả địa cầu cát - Khám phá và gọi tên quả địa cầu cát
06:21
 7. Hành tinh Trái đất - Quả địa cầu sơn màu - Khám phá & gọi tên của các châu lục
09:30
 8. Hành tinh Trái đất - Quả địa cầu màu sắc - Khám phá & gọi tên của các đại dương
04:29
 9. Hành tinh Trái đất - Quả địa cầu đầy đủ
04:47
 10. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Ghép nối giữa địa cầu màu sắc & bản đồ 2 nửa bán cầu
07:37
 11. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Ghép hình bản đồ 2 nửa bán cầu - Với bảng kiểm soát không chữ (bảng kiểm soát câm)
03:26
 12. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Ghép hình bản đồ 2 nửa bán cầu - Với bảng kiểm soát có chữ (bài học với ngôn ngữ)
02:53
 13. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Ghép hình bản đồ 2 nửa bán cầu - Vẽ hình bản đồ 2 nửa bán cầu với bộ ghép hình 2 nửa bán cầu
11:21
 14. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Ghép hình bản đồ 2 nửa bán cầu - Thẻ 3 phần các châu lục
04:04
 15. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Ghép hình bản đồ 2 nửa bán cầu - Cuốn sổ nhỏ về các châu lục
02:35
 16. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Tạo hình các châu lục - In hình con dấu các châu lục
08:24
 17. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Tạo hình các châu lục - Châm hình các châu lục
05:38
 18. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Tạo hình các châu lục - Vẽ và cắt dán hình các châu lục
05:12
 19. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Tạo hình các châu lục - Vẽ và tô màu hình các châu lục
04:19
 20. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Làm cuốn sổ nhỏ về các châu lục
03:08
 21. Bản đồ - Tủ bản đồ châu lục - Khay đồ vật: những mô hình đặc trưng về trang phục truyền thống ở châu Á
05:04
 22. Bản đồ - Tủ bản đồ châu lục - Khay đồ vật: những mô hình đặc trưng về động vật ở châu Á
10:43
 23. Ba thành tố - Đất, nước và không khí - Giới thiệu về đất, nước và không khí
04:16
 24. Ba thành tố - Đất, Nước và Không khí - Khay đồ vật - Phân loại động vật
04:20
 25. Ba thành tố - Đất, Nước và Không khí - Khay đồ vật - Phân loại phương tiện
04:55
 26. Ba thành tố - Các hình thái đất và nước - Thẻ các hình thái đất và nước nhẵn nhám - Eo đất - eo biển
05:53
 27. Ba thành tố - Các hình thái đất và nước - Tạo hình thái đất và nước - Tạo hình thái đất và nước 3D với sỏi và nước
14:44
 28. Ba thành tố - Các hình thái đất và nước - Tạo hình thái đất và nước - Tạo các hình thái đất và nước bằng thẻ hình thái nhẵn nhám
06:22
 1. Đo lường thời gian - Các tháng và mùa - Các folder ảnh và mùa: hiện tại
04:37
 2. Đo lường thời gian - Các tháng và mùa - Các folder ảnh và mùa: trộn lẫn và phân loại
07:29
 3. Đo lường thời gian - Các tháng và mùa - Chuỗi các tháng: dòng thời gian
03:56
 4. Đo lường thời gian - Tuần/ các ngày trong tuần - Các ngày trong tuần và các folder ảnh
06:12
 5. Đo lường thời gian - Tuần/ các ngày trong tuần - Chuỗi các ngày: dòng thời gian
02:41
 6. Đo lường thời gian - Tuần/ các ngày trong tuần - Các ngày trong tháng
06:06
 7. Đo lường thời gian - Lịch - Làm lịch - Với các mảnh
08:36
 8. Đo lường thời gian - Lịch - Làm lịch - Với các tờ trắng, có chỉ dẫn
10:25
 9. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Đồng hồ 3 kim - Quan sát đồng hồ 3 kim & Bài học 3 bước với đồng hồ 3 kim
05:00
 10. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Tính thời gian theo giờ: Đồng hồ 1 kim - "kim giờ" - 'Đồng hồ giờ' và đồng hồ 3 kim & Trò chơi với thẻ ảnh
09:32
 11. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Tính thời gian theo giờ: Đồng hồ 1 kim - "kim giờ" - Ghép hình đồng hồ/ đồng hồ bằng vải dạ có chỉ dẫn
04:52
 12. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Phút: Đồng hồ với 2 kim - "kim phút" - Đếm số phút trong một giờ: di chuyển kim phút và đọc
10:21
 13. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Phút: Đồng hồ với 2 kim - "kim phút" - Trò chơi với thẻ ảnh
04:33
 14. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Phút: Đồng hồ với 2 kim - "kim phút" - Đồng hồ chốt cắm 60 phút
11:08
 15. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Phút: Đồng hồ với 2 kim - "kim phút" - Đồng hồ chốt cắm 60 phút và đếm cách đều 5 phút
03:20
 16. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Mặt đồng hồ in sẵn để trống - Vẽ kim giờ
05:20
 17. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Mặt đồng hồ in sẵn để trống - Làm một cuốn sổ nhỏ về đồng hồ
08:36
 18. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Làm đồng hồ - Với 4 phần bằng nhau
12:07
 19. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Làm đồng hồ - Với màu
18:13
 20. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Thẻ ba phần đồng hồ - ('Cả') Giờ đúng: giờ
08:37
 21. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Đọc giờ
01:24
 22. Thời gian cá nhân - Ngày sinh nhật & Dòng thời gian của cuộc đời trẻ
08:40
 1. Thưởng thức nghệ thuật - Các thể loại tranh phân loại theo nội dung tranh chân dung, tranh tĩnh vật, ... - Phân loại tranh
04:10
 2. Thưởng thức nghệ thuật - Các thể loại tranh phân loại theo nội dung tranh chân dung, tranh tĩnh vật, ... - Các tác giả, tác phẩm nổi tiếng theo thể loại tranh phân loại theo nội dung - Tìm chi tiết trong tranh
05:11
 3. Bảy yếu tố nghệ thuật - Màu sắc - Pha màu với đất nặn - Pha hai màu thành ba màu
06:01
 4. Bảy yếu tố nghệ thuật - Các cấp độ của màu sắc - Giá trị của màu sắc - Các dải màu - Các dải màu với đất nặn
07:31
 5. Bảy yếu tố nghệ thuật - Đường - nét - Cuốn sổ nhỏ về đường - nét
10:23
 6. Bảy yếu tố nghệ thuật - Đường - nét - Bức tranh đường - nét - Bức tranh đường - nét màu sắc
08:41
 7. Bảy yếu tố nghệ thuật - Đường - nét - Tạo hình với dây lông
03:10
 8. Hình dạng - Vẽ theo khung hình - Vẽ theo khung hình bất kỳ
05:51
 9. Hình khối - Làm khối hình từ giấy bìa
06:44
 11. Bảy yếu tố nghệ thuật - Cấu trúc về bề mặt - In hình chất liệu
04:14
 13. Vẽ - Vẽ bằng bút chì - Vẽ chân dung
04:37
 16. Các hoạt động thủ công - Xé - Xé dải dài
02:18
 17 Các hoạt động thủ công - Xé - Xé hình bất kỳ
02:20
 18. Các hoạt động thủ công - Cắt - Cắt theo đường thẳng (Đậm và mảnh)
02:09
 19. Các hoạt động thủ công - Cắt - Cắt theo đường xoáy trôn ốc (đậm và mảnh)
03:25
 10. Bảy yếu tố nghệ thuật - Không gian - Bức tranh cắt dán hình và nền
05:57
 12. Vẽ - Vẽ bằng tay - Vẽ bằng ngón tay
04:13
 14. Vẽ - Vẽ bằng các dụng cụ khác - Vẽ bằng tăm bông
05:35
 15. Vẽ - Vẽ bằng các dụng cụ khác - Vẽ bằng viên bi
06:07
 20. Các hoạt động thủ công - Dán - Dán giấy
05:05
 Cắt theo các đường

Đăng ký khóa học

Thanh toán 1 lần

1,300,000 đ
1 năm
Đăng ký