đ
Mua ngay

Số bài học

43

Thời lượng video

5:31:50

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

CLB KEYBOARD

Nội dung khóa học

+  Chương 1
43 Bài giảng
5:31:50
 Bài 1: Giới thiệu cây đàn piano - tay trái/ phải- số ngón tay- cách ngồi - cách đặt tay - những bài tập cơ bản trên phím đen
23:51
 Bài 2: Nốt đen
08:23
 Bài 3: Nốt trắng
10:15
 Bài 4: Nốt tròn
06:12
 Bài 5: Học nốt Đồ Rê Mi
07:54
 Bài 6: Học nốt Fa Sol La Si
05:29
 Bài 7: Những bài luyện tập
10:53
 Bài 8: Nốt trắng chấm
04:57
 Bài 9: Khuông nhạc và các bài tập đầu tiên
09:29
 Bài 10: Các bài tập luyện nốt C, G của khóa sol và F của khóa Fa
08:06
 Bài 11: Các nốt D, E, F của khóa sol
10:55
 Bài 12: Nốt Si khóa Fa và bài luyện tập
09:06
 Bài 13: Nốt La khóa Fa và bài luyện tập
05:10
 Bài 14: Nốt Sol của khóa Fa
04:08
 Bài 15: Bước nhảy
03:45
 Bài 16: Thực hành chơi cách bậc
06:28
 Bài 17: Nốt Rê và nốt Đô thấp của khóa Fa
12:05
 Bài 18: Nốt Mi thấp của khóa Fa và quãng 8
08:40
 Bài 19: Copy Cat
05:42
 Bài 20: Grandmother
05:31
 Bài 21: Dấu nối
06:45
 Bài 22: Những bài luyện tập
08:32
 Bài 23: Dấu lặng đen
05:46
 Bài 24: The bugle boys
04:01
 Bài 25: Firefly (P1)
04:45
 Bài 25: Firefly (P2)
05:49
 Bài 26: Sailing in the Sun
03:42
 Bài 27: Ferris Wheel
07:09
 Bài 28: A Mixed-up song
07:27
 Bài 29: Monster 's Midnight March
09:29
 Bài 29: Monster's Midnight March (tiếp)
08:02
 Bài 30: Party Time
06:01
 Bài 31: Carousel Melody
04:53
 Bài 32: Showboat
05:04
  Bài 33: Simple gifts
04:32
 Bài 34: Party Song
05:51
 Bài 35: Shepherd 's song
12:34
 Bài 36: Skip to My Lou
05:18
 Bài 37: The San Francisco Trolley
11:14
 Bài 38: March of the English Guard
09:11
 Bài 39: The Juggler
05:43
 Bài 40: Rhino in the mud
10:39
 Bài 41: Home on the Range
12:24

Tác giả

Cô Phạm Mỹ Kiều Anh
Giảng viên CLB Keyboard - Tổ trưởng Tổ Âm nhạc
  • Thạc sỹ Biển diễn Âm nhạc loại Ưu, Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh, 2010;
  • Cử nhân, tốt nghiệp thủ khoa, Nhạc viện Hà Nội, 2007;
  • Chứng chỉ Sư phạm Âm nhạc Quốc tế, Học viên Âm nhạc Hoàng gia Anh, 2010;

 

  • Chứng chỉ Âm nhạc và Vận động Montessori, Hà Nội, 2016; - Chứng chỉ Âm nhạc và Vận động Dalcroze, Malaysia.
  • Giảng viên Piano, Trường Quốc tế Liên hợp quốc UNIS, 2017 – 2020;
  • Giảng viên Piano tại Erato; - CTV Khoa Piano, Học viên Âm nhạc Quốc Gia, 2011-Hiện tại;
  • CTV Khoa Piano, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, 2014-Hiện tại;
  • 06 năm hướng dẫn học sinh thành công trong kỳ thi Piano và Lý thuyết Âm nhạc lấy chứng chỉ do Hội đồng Liên kết các Trường Âm nhạc Hoàng gia Anh ABRSM cấp.

Đăng ký khóa học