đ
Mua ngay

Số bài học

32

Thời lượng video

4:28:27

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

KEYBOARD

Nội dung khóa học

+  Chương 1
32 Bài giảng
4:28:27
 Bài 1: Giới thiệu cây đàn piano - âm thanh cao/thấp - tay trái/phải - số ngón tay - cách ngồi - cách đặt tay - những bài tập cơ bản đầu tiên
19:59
 Bài 2: Bài tập trường độ nốt nhạc
11:35
 Bài 3: Những nốt nhạc ở trên khuông nhạc
13:57
 Bài 4: Pedal và các bài tập tiếp theo trên khuông nhạc
11:37
 Bài 5: Roman Trumpet
04:58
  Bài 6: Chant of the Monk
05:06
 Bài 7: Nốt Sol của khóa Fa - bài Planetarium và Minuet
03:35
 Bài 8: Nốt Si và nốt La của khóa Fa - bài Russian Folk Song và Midnight Ride
06:40
 Bài 9: Chơi cách bậc - bài Bus Stop Boogie và Camptown Races
08:50
 Bài 10: A little night music
05:20
 Bài 11: Dấu nối và bài Gypsy band
05:46
 Bài 12: Nốt móc đơn và bài French Minuet
05:57
 Bài 13: Morning
06:35
 Bài 14: Oh! Susanna
08:02
 Bài 15: Hungarian dance
06:26
 Bài 16: Ode to joy (Phần 1)
09:30
 Bài 16: Ode to joy (Phần 2)
05:46
 Bài 17: The Spanish Guitar
05:35
 Bài 19: Carousel Melody
04:53
 Bài 20: Showboat
05:04
  Bài 21: Simple gifts
04:32
 Bài 22: The San Francisco Trolley
11:14
 Bài 23: March of the English Guard
09:11
 Bài 24: When the Saints go marching in
06:29
 Bài 25: La Cinquantaine
06:29
 Bài 26: Aloha Oe
08:31
 Bài 31: Zum Gali Gali
06:32
 Bài 40: Minute in G (Phần 1)
16:22
 Bài 40: Minute in G (Phần 2)
08:57
 Bài 41: Allegro in A Major
11:27
 Bài 41: Allegro in A Major (tiếp)
10:22
 Bài 42: Chanson
13:10

Tác giả

Cô Phạm Mỹ Kiều Anh
Giảng viên CLB Keyboard - Tổ trưởng Tổ Âm nhạc
  • Thạc sỹ Biển diễn Âm nhạc loại Ưu, Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh, 2010;
  • Cử nhân, tốt nghiệp thủ khoa, Nhạc viện Hà Nội, 2007;
  • Chứng chỉ Sư phạm Âm nhạc Quốc tế, Học viên Âm nhạc Hoàng gia Anh, 2010;

 

  • Chứng chỉ Âm nhạc và Vận động Montessori, Hà Nội, 2016; - Chứng chỉ Âm nhạc và Vận động Dalcroze, Malaysia.
  • Giảng viên Piano, Trường Quốc tế Liên hợp quốc UNIS, 2017 – 2020;
  • Giảng viên Piano tại Erato; - CTV Khoa Piano, Học viên Âm nhạc Quốc Gia, 2011-Hiện tại;
  • CTV Khoa Piano, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, 2014-Hiện tại;
  • 06 năm hướng dẫn học sinh thành công trong kỳ thi Piano và Lý thuyết Âm nhạc lấy chứng chỉ do Hội đồng Liên kết các Trường Âm nhạc Hoàng gia Anh ABRSM cấp.

Đăng ký khóa học