đ
Mua ngay

Số bài học

67

Thời lượng video

1:35:27

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp cho học sinh Lower (Lớp 2-3) kiến thức cơ bản về lập trình tự động hóa và Khoa học máy tính.

Khóa học được thiết kế cho các bạn đã biết đọc chữ và không cần có kiến thức hay kinh nghiệm gì về lập trình máy tính trước đó.

Trong khóa học, các em sẽ tạo ra những chương trình để giải quyết vấn đề và phát triển các trò chơi tương tác hoặc những câu chuyện để chia sẻ với nhau.


Nội dung khóa học

Tác giả

XƯỞNG MỘC VÀ TỰ ĐỘNG HÓA MIRA
Xưởng Mộc và Tự động hóa Mira nằm trong Làng Maya

Đăng ký khóa học