đ
Mua ngay

Số bài học

19

Thời lượng video

4:01:00

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Nếu trường học tiếp tục đóng cửa vì dịch bệnh, các dự án thực hành của học sinh Làng Maya vẫn sẽ tiếp tục trong năm học này.

Chúng ta ta không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu, từ xa. Cùng suy nghĩ về điều ta muốn làm và suy nghĩ về giải pháp để làm được nó.

Thầy cô sẽ gửi nguyên liệu và công cụ cho các con. Và các con cũng có thể tìm kiếm thêm nguyên liệu, công cụ từ môi trường xung quanh.

Chúng ta học cách để tiếp tục công việc, theo đuổi ước mơ, làm điều tốt nhất trong khả năng của mình, dù gặp bao nhiêu khó khăn.

Và như vậy, dù không thể tới trường, chúng ta vẫn tiếp tục cùng nhau trưởng thành, xây đắp lòng tự tin nội tại, khả năng sáng tạo giải pháp, ý chí vượt khó ... - những điều chắc chắn sẽ giúp chúng ta tiến xa hơn trong tương lai.

Tác giả

Đặng Thu Trang
PHÓ GIÁM ĐỐC VMAT

KINH NGHIỆM

  • Cố vấn thực địa trong khóa đào tạo Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6 chứng nhận bởi International Montessori Council (IMC) và The Montessori Acceretation Council for Teacher Education (MACTE) 
  • Giảng viên Montessori tại các khóa đào tạo Giáo viên Montessori cấp độ 3-6 và 0-3 ở Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam VMAT
  • Chủ Xưởng Thủ công Mỡ, 2018-nay; - Art Director, Hanvico, 2010-2014;
  • Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montesosri Việt Nam VMAT, 2016-nay;
  • Phó Hiệu trưởng Flying Finger School, 2016-2017

HỌC VẤN

  • Thạc sỹ ngành Thiết kế, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;
  • Cử nhân ngành Thiết kế Thời trang, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;
  • Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ Lower Elementary, Applied Montessori, USA;
  • Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6, chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa kỳ AMS và Hội đồng Kiểm định chất lượng đào tạo giáo viên Montessori MACTE;
  • Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ 0-3, MTP of US. Đào Anh


Đăng ký khóa học