25,500,000đ
Mua ngay

Số bài học

0

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học


NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Cô Jana Morgan Herman

 • Four Planes of Development / 4 thời kỳ phát triển của con người;
 • Human Tendencies / Khuynh hướng hành vi của con người;
 • Psychic/Spiritual Embryo / Phôi thai tinh thần;
 • Absorbent Mind / Trí tuệ thẩm thấu;
 • Sensitive periods / Thời kỳ nhạy cảm;
 • Freedom and self-discipline / Tự do & Trách nhiệm;
 • Normalization / Bình thường hóa;
 • Development of the will / Sự phát triển của ý chí;
 • Prepared enviroment / Môi trường được chuẩn bị;
 • Role of the adult - teacher / Vai trò của người lớn - giáo viên;
 • Observation / Quan sát;
 • Social Development / Sự phát triển xã hội.
 • Peace Education/ Giáo dục hòa bình
 • Parent Involvement/ Sự tham gia của phụ huynh
 • Leadership/ Lãnh đạo

2. Cô Phạm Hoài Thu

 • Kỷ luật tích cực& Giao tiếp hiệu quả
 • Quản lý lớp học.
 • Toán

3. Cô Đặng Thu Trang

 • Thực hành cuộc sống;
 • Dạy ngữ âm Tiếng Việt theo phương pháp Montessori.

4. Cô Nguyễn Hương Ly:

 • Giác quan;
 • Học phần mở rộng của ngôn ngữ: Khoa học, địa lý, lịch sử;
 • Nghệ thuật;
 • Âm nhạc và vận động;
 • Circle time.

5. Thầy Nguyễn Minh Đức:

 • Giáo dục dành cho trẻ đặc biệt

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Hotline: 0971.99.8228 (Ms Hằng)

Nội dung khóa học

+  Chương 1
Bài giảng
00:00

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

25,500,000 đ Đăng ký