- 70%
2,850,000đ
9,500,000đ
Mua ngay

Số bài học

239

Thời lượng video

24:40:13

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học Video

(This course does not indicate completion of a MACTE accretdited course)

 • Khóa học bao gồm các bài học triết lý và 223 video hướng dẫn hoạt động thực hành ở 4 lĩnh vực: Thực hành cuộc sống, Giác quan, Toán và Ngôn ngữ Tiếng Việt
 • Học viên hoàn toàn học từ xa qua Video và Tài liệu 
 • Thời gian học tập linh hoạt
 • Trung tâm thực hành luôn sẵn sàng và hoàn toàn miễn phí cho tất cả các học viên
 • Chứng nhận tham dự được cấp bởi Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam - VMAT

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Cô Phạm Hoài Thu

 • Founder Hệ thống Maya School
 • Founder Hệ thống Casa Dei Piccioni
 • Founder Flying Fingers School
 • Co-Founder và Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam – VMAT
 • Giảng viên Montessori tại khóa đào tạo Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6, chứng nhận bởi International Montessori Council (IMC) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
 • Giảng viên Montessori tại các khóa đào tạo Montessori cấp độ 3-6 và 0-3 của Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam (VMAT)
 • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi The American Montessori Society (AMS) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
 • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi Montessori Institute of America (MIA)

Cô Đặng Thu Trang

 • Co-Founder và Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam (VMAT)
 • Chủ Xưởng Thủ công Mỡ, Maya School, 2018-nay
 • Hiệu phó Fying Fingers School, 2017-2018
 • Art Director, Hanvico, 2010-2013
 • Cố vấn thực địa tại Khóa đào tạo Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6, chứng nhận bởi International Montessori Council (IMC) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
 • Giảng viên Montessori tại các khóa đào tạo Montessori cấp độ 3-6 và 0-3 của Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam (VMAT)
 • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi The American Montessori Society (AMS) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
 • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi Montessori Institute of America (MIA)


TƯ VẤN TUYỂN SINH

Hotline: 0971.99.8228 

Nội dung khóa học

+  DANH MỤC BÀI HỌC CHI TIẾT
1 Bài giảng
00:00
 1. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Di chuyển trên đường kẻ - Đi bộ bình thường, đi bộ từ gót chân đến ngón chân, đi bộ nhanh
03:29
 2.Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Di chuyển trên đường kẻ - Đi bộ với những động tác tay theo chỉ dẫn
02:20
 3. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Di chuyển trên đường kẻ -Đi bộ và mang theo đồ vật giữ thăng bằng bằng tay và bằng đầu
05:07
 4. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Di chuyển trong lớp học - Đi bộ trong lớp học
01:30
 5. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Di chuyển trong lớp học - Đi bộ vòng qua thảm
01:36
 6. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Di chuyển trong lớp học - đi bộ vòng qua bàn
01:14
 7. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Di chuyển trong lớp học - Đi băng qua người khác
01:38
 8. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Ngồi xuống và đứng lên - Khi tham gia giờ vòng tròn
00:52
 9. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Ngồi xuống và đứng lên - Trên ghế
00:54
 10. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Mang vật và di chuyển - Cách bê khay/rổ và di chuyển - Mang khay/ rổ không có tay cầm và không có vật bên trong
00:45
 11. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Mang vật và di chuyển - Cách bê khay/rổ và di chuyển - Mang khay/rổ có tay cầm và có vật bên trong
00:53
 12. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Mang vật và di chuyển - Cách bê khay/rổ và di chuyển - Mang khay/ rổ không có tay cầm và có vật bên trong
00:48
 13. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Mang vật và di chuyển - Cách bê khay/rổ và di chuyển - Mang khay/ rổ có tay cầm và không có vật bên trong
00:48
 14. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Mang vật và di chuyển - Cách xách xô/ làn - Xách xô không có vật bên trong
01:26
 15. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Mang vật và di chuyển - Cách xách xô/ làn - Xách làn không có vật bên trong
01:29
 16. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Mang vật và di chuyển - Cách xách xô/ làn - Xách xô có vật bên trong
01:33
 17. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Mang vật và di chuyển - Cách xách xô/ làn - Xách làn có vật bên trong
01:28
 18. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Mang vật và di chuyển - Cách xách xô/ làn - Mang cốc không có nước bên trong
00:49
 19. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Mang vật và di chuyển - Cách cầm cốc và di chuyển - Mang cốc có nước bên trong
00:58
 20. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Mang vật và di chuyển - Cách cầm bình rót có quai và di chuyển - Mang bình rót có quai không có nước bên trong
00:55
 21. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Mang vật và di chuyển - Cách cầm bình rót có quai và di chuyển - Mang bình rót có quai có nước bên trong
00:55
 22. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Mang vật và di chuyển - Cách khiêng bàn và di chuyển - Khiêng bàn và di chuyển
01:39
 23. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Mang vật và di chuyển - Cầm bút chì và đưa bút chì cho người khác
01:30
 24. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Mang vật và di chuyển - Mang kéo và đưa kéo cho người khác
01:32
 25. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Mang vật và di chuyển - Mang dao trong khay hoặc không khay và đưa cho người khác
01:34
 26. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Cách sử dụng sách
01:09
 27. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Cách sử dụng ghế
00:49
 28. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Cách sử dụng thảm
03:19
 29. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các thao tác cơ bản - Cách sử dụng tạp dề
01:11
 30. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Bốc, nhón, bóp, kẹp - Bốc hạt trong một bát/ rổ
01:04
 31. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Bốc, nhón, bóp, kẹp - Bốc chuyển hạt
02:33
 32. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Bốc, nhón, bóp, kẹp - Đặt hạt đúng lỗ
02:31
 33. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Bốc, nhón, bóp, kẹp - Thả hạt vào lọ
02:06
 34. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Bốc, nhón, bóp, kẹp - Thả tăm vào lọ
02:20
 35. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Bốc, nhón, bóp, kẹp - Chuyển nước bằng bọt biển
09:55
 36. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Bốc, nhón, bóp, kẹp - Chuyển nước bằng ống hút lớn
10:18
 37. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Bốc, nhón, bóp, kẹp - Chuyển nước bằng ống hút nhỡ vào khay làm đá
10:05
 38. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Bốc, nhón, bóp, kẹp - Chuyển nước bằng ống nhỏ giọt
07:46
 39. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Bốc, nhón, bóp, kẹp - Gắp bằng kẹp lớn
01:57
 40. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Bốc, nhón, bóp, kẹp - Gắp bằng kẹp nhỡ
02:55
 41. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Bốc, nhón, bóp, kẹp - Sử dụng kẹp phơi quần áo
03:56
 42. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Bốc, nhón, bóp, kẹp - Sử dụng kẹp nhỏ với dây phơi
01:59
 43. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Bốc, nhón, bóp, kẹp - Sử dụng kẹp giấy
02:01
 44. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Bốc, nhón, bóp, kẹp - Gắp bằng nhíp
02:43
 46. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Rót - Rót hạt bằng bình trong suốt không quai, không miệng rót
01:50
 47. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Rót - Rót hạt bằng bình đục không quai, không miệng rót
02:02
 48. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Rót - Rót hạt bằng bình trong suốt không có quai, có miệng rót
01:47
 49. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Rót - Rót hạt bằng bình đục không quai, có miệng rót
02:20
 50. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Rót - Rót hạt bằng bình trong suốt có quai, có miệng rót
02:29
 51. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Rót - Rót hạt bằng bình đục, có quai, có miệng rót
02:07
 52. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Rót - Rót nước bằng bình trong suốt có quai, có miệng rót
06:54
 53. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Rót - Rót nước bằng bình đục có quai, có miệng rót
06:54
 54. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Rót - Rót nước từ bình đục - không quai, có nắp và vòi, sang ly có chân
06:51
 55. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Rót - Rót nước có sử dụng phễu, từ 1 vật chứa sang 3 bình miệng hẹp
11:09
 56. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Rót - Pha 3 màu
11:34
 57. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Rót - Pha 6 màu
20:22
 58. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Xúc/ Múc - Xúc hạt bằng cái thìa lớn
02:52
 59. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Xúc/ Múc - Xúc hạt bằng thìa nhỏ
03:11
 60. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Xúc/ Múc - Xúc phân loại hạt bằng thìa nhỏ
03:02
 61. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Xúc/ Múc - Xúc phân loại bằng muôi thủng
03:11
 62. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Xúc/ Múc - Xúc nước bằng thìa lớn
09:15
 63. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Xúc/ Múc - Múc bằng dụng cụ múc kem
02:31
 64. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Ngoáy, vặn, vắt - Ngoáy hạt trong xô
01:11
 65. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Ngoáy, vặn, vắt - Vặn nắp bình nước
01:43
 66. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Ngoáy, vặn, vắt - Vặn nắp lọ nhiều cỡ
03:45
 67. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Ngoáy, vặn, vắt - Bu lông và đai ốc
05:47
 68. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Ngoáy, vặn, vắt - Vặn bằng tua vít
05:36
 69. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Ngoáy, vặn, vắt - Sử dụng cái đánh trứng
11:21
 70. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Ngoáy, vặn, vắt - Cuộn chỉ
02:59
 71. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Ngoáy, vặn, vắt - Cuộn len
05:52
 72. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Ấn, dập, đập - Dập ghim
01:52
 73. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Ấn, dập, đập - Đục lỗ Bookmark
03:09
 74. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Ấn, dập, đập - Đóng búa - Đinh ghim
03:17
 75. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Gập, gấp - Gấp khăn theo đường chỉ dẫn
06:28
 76. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Xâu, xỏ - Xâu dây vào các hình
05:46
 77. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Xâu, xỏ - Xâu hạt theo chỉ dẫn
03:36
 78. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Xâu, xỏ - Xâu hạt vòng
07:02
 79. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Tết, đan, dệt - Tết dây
03:58
 80. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Tết, đan, dệt - Đan nong mốt
04:04
 81. Kiểm soát và phối hợp vận động - Các hoạt động cơ bản - Tết, đan, dệt - Dệt sợi bằng khung dệt
04:02
 82. Phép ứng xử lịch thiệp và nhẵ nhặn - Làm quen
09:03
 83. Phép ứng xử lịch thiệp và nhẵ nhặn - Giúp đỡ
03:18
 84. Phép ứng xử lịch thiệp và nhẵ nhặn - Lịch thiệp trong sử dụng cửa
03:37
 85. Phép ứng xử lịch thiệp và nhẵ nhặn - Cách hắt hơi, ho, ngáp, hỷ mũi một cách lịch sự
08:29
 Mở khóa trí thông minh
 1. Giá chuyển tiếp - Ghép hình - Ghép các mảnh rời vào một hình
04:44
 2. Giá chuyển tiếp - Ghép hình - Ghép tranh
07:05
 3. Giá chuyển tiếp - Ghép cặp - Ghép cặp vật - vật
04:42
 4. Giá chuyển tiếp - Ghép cặp - Ghép cặp vật - tranh
04:35
 5. Giá chuyển tiếp - Ghép cặp - Ghép cặp tranh - tranh - Ghép cặp tranh hình với bóng
05:19
 6. Giá chuyển tiếp - Ghép cặp - Ghép cặp tranh - tranh - Ghép cặp tranh liên quan - Thực vật và sản phẩm làm từ nó
05:01
 7. Giá chuyển tiếp - Phân loại - Phân loại hạt nhựa theo một đặc tính
02:00
 9. Giá chuyển tiếp - Phân loại - Phân loại đồ vật theo tính năng
07:00
 10. Thị giác - Khối hình trụ có núm - Bài học giác quan đầu tiên - Khối hình trụ có núm - Khối 1
11:04
 11. Thị giác - Khối hình trụ có núm - Ngôn ngữ - Khối 1: Dày và mỏng)
10:00
 12. Thị giác - Khối hình trụ có núm - Các trò chơi - Trộn lẫn các khối và sắp xếp - 2 khối
08:26
 13. Thị giác - Tháp hồng - Bài học giác quan đầu tiên - Sắp xếp
08:57
 14. Thị giác - Tháp hồng - Ngôn ngữ - To và Nhỏ
07:22
 15. Thị giác - Tháp hồng - Ngôn ngữ - To hơn và Nhỏ hơn
08:42
 16. Thị giác - Tháp hồng - Ngôn ngữ - To nhất và Nhỏ nhất
07:37
 17. Thị giác - Tháp hồng - Các trò chơi - Trò chơi ghi nhớ: ghép các khối tháp hồng với thẻ đế
10:19
 18. Thị giác - Tháp hồng - Biến thể - Sắp xếp các khối theo thẻ ảnh
06:34
 19. Thị giác - Thang nâu - Bài học giác quan đầu tiên - Sắp xếp
09:35
 20. Thị giác - Thang nâu - Ngôn ngữ - Dày và mỏng
09:48
 21. Thị giác - Thang nâu - Ngôn ngữ - Dày hơn và mỏng hơn
10:52
 22. Thị giác - Thang nâu - Ngôn ngữ - Dày nhất và mỏng nhất
09:42
 23. Thị giác - Thang nâu - Các trò chơi - Ghép cặp các khối thang nâu với thẻ đế
08:06
 24. Thị giác - Thang nâu - Biến thể - Sắp xếp các khối thang nâu theo thẻ ảnh
08:59
 25. Thị giác - Thang nâu - Mở rộng - Sắp xếp các khối tháp hồng và thang nâu theo thẻ ảnh
08:42
 26. Thị giác - Gậy đỏ - Bài học giác quan đầu tiên - Sắp xếp
10:09
 27. Thị giác - Gậy đỏ - Ngôn ngữ - Dài và ngắn
12:08
 28. Thị giác - Gậy đỏ - Ngôn ngữ - Dài hơn và ngắn hơn
11:53
 29. Thị giác - Gậy đỏ - Ngôn ngữ - Dài nhất và ngắn nhất
12:16
 30. Thị giác - Gậy đỏ - Biến thể - Sắp xếp cây gậy đỏ theo thẻ ảnh
05:41
 31. Thị giác - Các hộp màu - Hộp màu số 1 - Bài học giác quan đầu tiên - Ghép cặp
04:14
 32. Thị giác - Các hộp màu - Hộp màu số 1 - Ngôn ngữ: Đỏ, vàng, xanh dương
04:51
 33. Thị giác - Các hộp màu - Hộp màu số 2 - Bài học giác quan đầu tiên - Ghép cặp
05:59
 34. Thị giác - Các hộp màu - Hộp màu số 2 - Ngôn ngữ: Cam, xanh lục, tím, trắng, hồng, nâu, xám
08:54
 35. Thị giác - Các hộp màu - Hộp màu số 2 - Trò chơi ghép cặp với môi trường
07:19
 36. Thị giác - Các hộp màu - Hộp màu số 2 - Biến thể - Sáng tạo
03:24
 37. Thị giác - Các hộp màu - Bánh xe màu số 2 - Mở rộng: Bánh xe 6 màu
12:18
 38. Thị giác - Các hộp màu - Hộp màu số 3 - Bài học giác quan đầu tiên - Sắp xếp
08:26
 39. Thị giác - Các hộp màu - Hộp màu số 3 - Ngôn ngữ: Các màu đậm và nhạt
09:50
 40. Thị giác - Các hộp màu - Hộp màu số 3 - Trò chơi ghép cặp với môi trường
06:58
 41. Thị giác - Các hộp màu - Hộp màu số 3 - Biến thể - Sáng tạo
09:25
 Hướng dẫn thao tác lấy và cất các khay của Tủ hình học
03:13
 42. Thị giác - Tủ hình học - Khay giới thiệu - Bài học giác quan đầu tiên: Ghép hình
04:51
 43. Thị giác - Tủ hình học - Khay giới thiệu - Ngôn ngữ: hình tròn, hình vuông, hình tam giác
05:40
 44. Thị giác - Tủ hình học - Khay giới thiệu - Biến thể: Làm cuốn sổ nhỏ về hình tròn, hình vuông, hình tam giác - Tô màu
11:01
 45. Thị giác - Tủ hình học - Khay giới thiệu - Biến thể: Làm cuốn sổ nhỏ về hình tròn, hình vuông, hình tam giác - Cắt dán
13:31
 46. Thị giác - Tủ hình học - Khay giới thiệu - Biến thể: Làm cuốn sổ nhỏ về hình tròn, hình vuông, hình tam giác - Đinh ghim, xé dán
15:31
 47. Thị giác - Tủ hình học - Khay các hình tròn - Bài học giác quan đầu tiên: Ghép hình
04:43
 48. Thị giác - Tủ hình học - Khay các hình tam giác - Bài học giác quan đầu tiên: Ghép hình
04:47
 49. Thị giác - Tủ hình học - Khay các hình tam giác - Ngôn ngữ: Tam giác thường, tam giác tù, tam giác vuông, tam giác vuông cân, tam giác cân nhọn, tam giác cân tù
11:43
 50. Thị giác - Tủ hình học - Khay các hình tứ giác - Bài học giác quan đầu tiên: Ghép hình
05:34
 51. Thị giác - Tủ hình học - Khay các hình tứ giác - Ngôn ngữ: Hình bình hành, hình thoi, hình thang vuông, hình thang cân, hình diều
07:06
 52. Thị giác - Tủ hình học - Khay các hình chữ nhật và hình vuông - Bài học giác quan đầu tiên: Ghép hình
05:37
 53. Thị giác - Tủ hình học - Khay các hình chữ nhật và hình vuông - Ngôn ngữ: Hình chữ nhật, hình vuông
03:27
 54. Thị giác - Tủ hình học - Khay các hình đa giác - Bài học giác quan đầu tiên: Ghép hình
05:41
 55. Thị giác - Tủ hình học - Khay các hình đa giác - Ngôn ngữ: hình ngũ giác, hình lục giác, hình thất giác, hình bát giác, hình cửu giác, hình thập giác
06:49
 56. Thị giác - Tủ hình học - Khay các hình cong - Bài học giác quan đầu tiên: Ghép hình
03:26
 57. Thị giác - Tủ hình học - Khay các hình cong - Ngôn ngữ: Hình tam giác cong, hình trứng, hình elip, hình bốn lá
04:52
 58. Thị giác - Những bộ hình dạng đã được sắp xếp - Bài học giác quan đầu tiên: sắp xếp một bộ hình dạng
04:53
 59. Thị giác - Những bộ hình dạng đã được sắp xếp - Sắp xếp 2 bộ hình dạng kết hợp
07:01
 60. Thị giác - Khối lập phương nhị thức - Tạo khối lập phương: Theo trình tự
05:58
 61. Thị giác - Khối lập phương nhị thức: Tạo khối lập phương ngẫu nhiên
05:46
 62. Thị giác - Khối lập phương tam thức - Tạo khối lập phương theo trình tự
14:04
 63. Thị giác - Khối lập phương tam thức - Tạo khối lập phương: Ngẫu nhiên
13:49
 64. Thị giác - Hộp cấu tạo tam giác - Hộp tam giác - Bài học giác quan đầu tiên
10:16
 65. Thị giác - Hộp cấu tạo tam giác - Hộp lục giác lớn - Bài học giác quan đầu tiên
14:21
 66. Thị giác - Hộp cấu tạo tam giác - Hộp lục giác nhỏ - Bài học giác quan đầu tiên
14:19
 67. Thị giác - Hộp cấu tạo tam giác - Hộp chữ nhật - Bài học giác quan đầu tiên
Xem trước
15:53
 68. Thị giác - Hộp cấu tạo tam giác - Hộp chữ nhật xanh dương - Bài học giác quan đầu tiên
09:36
 69. Thị giác - Các khối hình trụ không núm - Bài học giác quan đầu tiên: Sắp xếp 1 hộp
08:31
 70. Thị giác - Các khối hình trụ không núm - Biến thể: Xếp 1 khối hình trụ không núm theo mẫu
04:22
 71. Thị giác - Các khối hình trụ không núm - Mở rộng: Xếp 2 hộp khối trụ không núm theo mẫu
06:14
 72. Thị giác - Các khối hình trụ không núm - Mở rộng - Xây hàng rào
09:09
 1. Từ 0 tới 10 - Giới thiệu về số lượng 1-10 - Cây gậy số - Thiết lập dãy số
07:40
 2. Từ 0 tới 10 - Cây gậy số - Ngôn ngữ thông qua bài học ba bước
11:20
 3. Từ 0 tới 10 - Giới thiệu các biểu tượng 1-9 - Tô nét và gọi tên
04:21
 4. Từ 0 tới 10 - Giới thiệu các biểu tượng 1-9 - Ghép cặp: Số nhám và thẻ số nhỏ (1-9)
07:45
 5. Từ 0 tới 10 - Liên kết số lượng và biểu tượng 1-10 - Ghép cặp cây gậy số và thẻ số - Chọn thẻ số, tìm cây gậy số
11:06
 6. Từ 0 tới 10 - Liên kết số lượng và biểu tượng 1-10 - Cây gậy số và thẻ - Tạo 10
18:59
 7. Từ 0 tới 10 - Giới thiệu số 0 - Hộp que tính
12:49
 8. Từ 0 tới 10 - Số chẵn và số lẻ - Số cắt và hạt đếm
16:28
 9. Từ 0 tới 10 - Trò chơi ghi nhớ với số và lượng từ 1 đến 10 - Trò chơi trí nhớ về số - Hộp đựng đồ vật
07:20
 10. Từ 0 tới 10 - Trò chơi ghi nhớ với số và lượng từ 1 đến 10 - Trò chơi trí nhớ về số - Giỏ đựng đồ vật
05:53
 11. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Thang hạt cườm tam giác đều
08:22
 12. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Thang hạt cườm với sô
08:59
 13. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Tô màu thang hạt cườm tam giác đều
11:37
 14. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Làm thang hạt cườm tam giác vuông với đất nặn
12:21
 15. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Quyển sổ về các thang hạt cườm và số 1-9
14:00
 16. Đếm tuyến tính - Số lượng: Hạt cườm 11-19 - Tạo và gọi tên các lượng từ 11 đến 19
09:33
 17. Đếm tuyến tính - Số lượng: Hạt cườm 11-19 - Trò chơi: trộn lẫn các thanh hạt cườm, tổng hợp số lượng không theo trình tự và gọi tên 11-19
07:35
 18. Đếm tuyến tính - Bảng Seguin 11-19 (Seguin teens) - Tạo và goi tên các số từ 11 đến 19
07:42
 19. Đếm tuyến tính - Bảng Seguin 11-19 (Seguin teens) - Các trò chơi cho bước thứ 2
08:39
 20. Đếm tuyến tính - Bảng Seguin 11-19 (Seguin teens)- Các trò chơi cho bước thứ 3
06:42
 21. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 11-19 - Bố cục: số và lượng 11-19
14:35
 22. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 11-19 - Các trò chơi cho bước thứ 2
08:59
 23. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 11-19 - Các trò chơi cho bước thứ 3
11:20
 24. Đếm tuyến tính - Số lượng: Hạt cườm 10-99 - Tạo và gọi tên các số tròn chục (ở trong khoảng 10-90)
05:10
 25. Đếm tuyến tính - Biểu tượng: Bảng số 10-99 - Đọc các số tròn chục trên bảng Seguin tens
03:05
 26. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 10 -99 - Bố cục: Số và lượng 10-99
23:27
 27. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 10-99 - Các trò chơi cho bước thứ 2
15:58
 28. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 10-99 - Các trò chơi cho bước thứ 3
15:08
 29. Đếm tuyến tính - Bảng 100 - Sắp xếp theo chỉ dẫn
14:45
 31. Đếm tuyến tính - Bảng 100 - Các hoạt động follow up với Phiếu 100
03:45
 32. Đếm tuyến tính - Viết số - Các bài tập tô số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
05:23
 35. Đếm tuyến tính - Viết số - Viết số trên bảng đen
03:10
 36. Đếm tuyến tính - Viết số - Viết số trên giấy
04:15
 37. Đếm tuyến tính - Viết số - Cuộn giấy số
12:09
 44. Giới thiệu hệ thập phân - Lượng: Những hạt cườm vàng - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Bài học 3 bước
06:17
 45. Giới thiệu hệ thập phân - Lượng: Những hạt cườm vàng - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Khay phạm vi 9
08:26
 47. Giới thiệu hệ thập phân - Biểu tượng: Các thẻ số - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Trò chơi mang đến các thẻ lộn xộn cho từng hàng
06:24
 48. Giới thiệu hệ thập phân - Biểu tượng: Các thẻ số - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Trò chơi mang đến cho hai, ba, bốn hàng
03:31
 49. Giới thiệu hệ thập phân - Liên kết lượng - biểu tượng: đơn vị, chục, trăm, nghìn
04:47
 50. Giới thiệu hệ thập phân - Liên kết lượng - biểu tượng - Tạo lập các con số
05:55
 51. Giới thiệu hệ thập phân - Phạm vi 9 - Trò chơi quy đổi
09:35
 52. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép cộng - Không nhớ
14:36
 53. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép cộng - Có nhớ
Xem trước
15:14
 54. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép nhân với một số có 1 chữ số
11:08
 55. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép nhân với một số có 1 chữ số - Có nhớ
17:08
 56. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép trừ - Không nhớ
14:56
 57. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép trừ - Có nhớ
13:04
 58. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép chia không dư với số chia là một số có 1 chữ số - Không nhớ
10:22
 59. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép chia không dư với số chia là một số có 1 chữ số- Có nhớ
10:58
 1. Dẫn nhập/ Chuyển tiếp - Ghép cặp - Ghép cặp tranh với tranh - Ghép cặp ảnh đối lập
06:07
 2. Dẫn nhập/ Chuyển tiếp - Ghép cặp - Ghép cặp tranh với tranh - Ghép cặp chuỗi ảnh theo trình tự và kể câu chuyện
05:57
 3. Dẫn nhập/ Chuyển tiếp - Phân loại - Phân loại theo 2 tiêu chí - Mô hình
04:52
 4. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Đồ vật trong lớp học
04:35
 5. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Đồ vật trong gia đình
11:00
 6. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Bộ sưu tập những đồ vật cùng nhóm (có liên quan tới nhau)
04:16
 7. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Bộ thẻ các đồ vật đã được phân loại
02:50
 8. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Thẻ 3 phần các đồ vật đã được phân loại
08:53
 9. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Phát triển từ vựng - Bộ thẻ tìm đồ vật không thuộc nhóm
01:56
 10. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Đọc truyện - Circle Time
08:52
 11. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Kể chuyện - Câu chuyện khoa học
08:58
 12. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Líu lo lẹo lưỡi
04:18
 13. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Show and tell
06:43
 14. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Các trò chơi - "I spy"
02:32
 15. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Các trò chơi - Trò chơi mệnh lệnh
03:50
 16. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Các trò chơi - Trò chơi với từ vựng - Câu đố
02:34
 17. Nghe nói - Làm giàu ngôn ngữ & Phát âm - Các trò chơi - Trò chơi với từ vựng - Trò chơi từ cùng nhóm/ loại/ chủ đề
04:04

Đăng ký khóa học

Thanh toán định kỳ

Trong vòng 3 tháng

2,850,000 đ
3 tháng
Đăng ký