đ
Mua ngay

Số bài học

15

Thời lượng video

50:03

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Khóa dành riêng cho học sinh Maya School - hướng dẫn sử dụng các nền tảng ứng dụng trong quá trình học tập tại Trường, bao gồm:

  • Thời gian học online - đối với học sinh Tiểu học; và
  • Thời gian học online cũng như offline - đối với học sinh Trung học.


Các nội dung hướng dẫn chính bao gồm

  1. Nền tảng Google Classroom, Google Meet và các ứng dụng khác trong Google Workspace
  2. Nền tảng VMAT (http://vmat.edu.vn)
  3. Nền tảng học tập trực tuyến dành cho Trường Montessori Tiểu học Montessorium (https://montessorium.altitudelearning.com/)
  4. Nền tảng học tập trực tuyến IXL (http://ixl.com)
  5. Các ứng dụng liên kết khác: Kahoot, Liveworksheet, Quizizz, Flipgrid...


Các con cần hoàn thành khóa học này trước khi thời gian học tập chính thức tại Trường bắt đầu.

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học