đ
Mua ngay

Số bài học

13

Thời lượng video

3:02:08

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Lý thuyết âm nhạc

Tác giả

Cô Nguyễn Thị Hồng Liên
Giáo viên CLB Hợp Xướng - Tổ Âm nhạc
  • Tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc, HV Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2017;
  • Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW, 2014;
  • Giáo viên thanh nhạc tại Young hit Young beat Academy, 2015 – nay;
  • Giáo viên thanh nhạc tại Polaris, 2016-2018;
  • Giáo viên thanh nhạc tại S-Music, 2011-2013;

Đăng ký khóa học