đ
Mua ngay

Số bài học

122

Thời lượng video

18:29:41

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Khóa học Toán Montessori at Home được thiết kế dành cho học sinh Lớp 1, để

 • Bắt đầu học toán đầy niềm vui
 • Xây dựng nền tảng tư duy logic vững chắc và mạnh mẽ
 • Hoàn thành chương trình Toán 1 BGD với 35' mỗi ngày trong một nửa thời gian

Giáo cụ được gửi tới nhà cho học sinh. Và hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ dành cho cha mẹ được đăng ngay trong khóa học này, trước mỗi học phần.

Tác giả

Phạm Hoài Thu
GIÁM ĐỐC VMAT
 • Founder Hệ thống Maya School
 • Founder Hệ thống Casa Dei Piccioni
 • Founder Flying Fingers School
 • Co-Founder và Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam – VMAT
 • Giảng viên Montessori tại khóa đào tạo Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6, chứng nhận bởi International Montessori Council (IMC) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
 • Giảng viên Montessori tại các khóa đào tạo Montessori cấp độ 3-6 và 0-3 của Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam (VMAT)
 • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi The American Montessori Society (AMS) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
 • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi Montessori Institute of America (MIA)

Nội dung khóa học

+  SỐ TỰ NHIÊN
59 Bài giảng
8:48:28
 CÂU CHUYỆN VỀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC CON SỐ
10:39
 CÂY GẬY SỐ - Các cây gậy số từ 1-10
11:36
 THẺ SỐ - Các thẻ số từ 1 tới 5
04:48
 THẺ SỐ - Các thẻ số từ 6 tới 9
04:37
 CÂY GẬY SỐ VÀ THẺ SỐ - Ghép cặp cây gậy số và thẻ số 1-10
13:14
 CÂY GẬY SỐ VÀ THẺ SỐ - Tô màu cây gậy số và viết số trên trang vở
23:53
 CÂY GẬY SỐ VÀ THẺ SỐ - Cắt dán cây gậy số và thẻ số
14:45
 PHIẾU TÔ VÀ VIẾT SỐ - Tô và viết số 1
03:04
 PHIẾU TÔ VÀ VIẾT SỐ - Tô và viết số 2
03:33
 PHIẾU TÔ VÀ VIẾT SỐ - Tô và viết số 3
03:50
 PHIẾU TÔ VÀ VIẾT SỐ - Tô và viết số 4
03:55
 PHIẾU TÔ VÀ VIẾT SỐ - Tô và viết số 5
04:00
 PHIẾU TÔ VÀ VIẾT SỐ - Tô và viết số 6
03:59
 PHIẾU TÔ VÀ VIẾT SỐ - Tô và viết số 7
03:48
 PHIẾU TÔ VÀ VIẾT SỐ - Tô và viết số 8
03:46
 PHIẾU TÔ VÀ VIẾT SỐ - Tô và viết số 9
03:55
 PHIẾU TÔ VÀ VIẾT SỐ - Tô và viết số 0
03:57
 CUỐN SỔ NHỎ VỀ CÁC SỐ TỪ 0-9 - Viết các số từ 0 đến 9
 HỘP QUE TÍNH - Giới thiệu số 0
10:27
 SỐ CẮT VÀ HẠT ĐẾM - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
Xem trước
07:43
 SỐ CẮT VÀ HẠT ĐẾM - Số chẵn và số lẻ
16:05
 THANG HẠT CƯỜM TAM GIÁC VUÔNG - Thang hạt cườm tam giác vuông với các thẻ số - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
02:35
 THANG HẠT CƯỜM TAM GIÁC VUÔNG - Thang hạt cườm tam giác vuông với các thẻ số
17:26
 THANG HẠT CƯỜM TAM GIÁC VUÔNG - Tô màu thang hạt cườm tam giác vuông và viết số
15:13
 BẢNG SEQUIN TEENS - Các hạt cườm 11-19
13:04
 BẢNG SEGUIN TEENS - Các thẻ số 11-19
10:18
 BẢNG SEGUIN TEENS - Bố cục số và lượng 11-19
19:01
 SEGUIN TEENS (GIẤY) - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
06:31
 SEQUIN TEENS (GIẤY) - Các hạt cườm 11-19
10:22
 SEGUIN TEENS (GIẤY) - Các thẻ số 11-19
09:18
 SEGUIN TEENS (GIẤY) - Bố cục số và lượng 11-19
17:56
 SEGUIN TEENS (GIẤY) - Gọi tên và tạo số theo số lấy từ trong túi
16:57
 BẢNG SEGUIN TENS - Các hạt cườm tròn chục 10-90
13:15
 BẢNG SEGUIN TENS - Các số tròn chục 10-90
06:12
 BẢNG SEGUIN TENS - Gọi tên và tạo số theo số lấy từ trong túi
13:12
 SEGUIN TENS (GIẤY) - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
06:17
 SEGUIN TENS (GIẤY) - Các hạt cườm tròn chục 10-90
11:33
 SEGUIN TENS (GIẤY) - Các số tròn chục 10-90
06:27
 SEGUIN TENS (GIẤY) - Gọi tên và tạo số theo số lấy từ trong túi ra
09:21
 THẺ GHÉP CẶP LƯỢNG VÀ SỐ 11-20 - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
02:48
 THẺ GHÉP CẶP LƯỢNG VÀ SỐ 11-20 - Ghép cặp lượng và số 11-20
12:55
 CHUỖI HẠT CƯỜM BÌNH PHƯƠNG - Hướng dẫn chuẩn bị bộ thẻ đánh dấu chuỗi hạt cườm bình phương
07:43
 CHUỖI HẠT CƯỜM BÌNH PHƯƠNG - Đếm tuyến tính
06:24
 CHUỖI HẠT CƯỜM BÌNH PHƯƠNG - Đếm cách đều
06:28
 PHIẾU 100 - Tô phiếu 1-100
04:17
 CUỘN GIẤY SỐ - Viết cuộn giấy số
12:30
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ: Các hạt cườm vàng
04:52
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ: Các thẻ số và dấu phép tính
12:59
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Giới thiệu hệ thập phân: Lượng (Các hạt cườm màu vàng)
07:08
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Giới thiệu hệ thập phân: Lượng (Liên kết Các hạt cườm màu vàng với Giáo cụ giấy)
03:15
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Giới thiệu hệ thập phân: Liên kết Lượng và Số
04:20
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Trò chơi: Tạo lập con số
08:07
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Phạm vi 9 của các hàng trong hệ thập phân
10:55
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Trò chơi quy đổi
21:07
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Giới thiệu Khung bàn tính hạt cườm nhỏ - Liên kết với các con tem
03:21
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Viết số theo lượng được lấy trên Khung bàn tính hạt cườm lớn
04:30
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Đọc và phân tích các số tới lớp triệu trên Khung bàn tính hạt cườm lớn
03:46
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Lấy thêm lượng trên khung bàn tính hạt cườm nhỏ và quy đổi
10:02
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Bird's eyes view: Bố cục 45
20:29
 THANG HẠT CƯỜM MÀU - Tạo 10 với một thang hạt cườm màu 1-10
12:59
 THANG HẠT CƯỜM MÀU - Tô màu phép cộng trong phạm vi 10 với thang hạt cườm màu
18:20
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Phép cộng không nhớ với ngân hàng hạt cườm
15:00
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Phép cộng có nhớ với Ngân hàng hạt cườm
Xem trước
18:14
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Phép nhân không nhớ với ngân hàng hạt cườm
11:12
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Phép nhân có nhớ với ngân hàng hạt cườm
16:15
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Phép trừ không nhớ với ngân hàng hạt cườm
19:07
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Phép trừ có nhớ với ngân hàng hạt cườm
12:16
 HỘP HẠT CƯỜM PHÉP NHÂN - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
 2 THANG HẠT CƯỜM MÀU - Cộng nhẩm trong phạm vi 18: Cách tính và kiểm tra kết quả một Bảng cộng từ 1 tới 9
15:43
 BẢNG CỘNG - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
Xem trước
03:36
 BẢNG CỘNG - Cộng nhẩm trong phạm vi 18: Cách tính và kiểm tra kết quả các bảng cộng từ 1 tới 9
Xem trước
11:44
 BẢNG CỘNG - Cuốn sổ nhỏ các phép cộng trong phạm vi 18 với hình vẽ
02:25
 SNAKE GAME - Chuẩn bị giáo cụ
11:57
 SNAKE GAME - Trò chơi con rắn phép cộng tròn chục
16:32
 SNAKE GAME - Trò chơi con rắn phép cộng không tròn chục
14:38
  BẢNG TRỪ - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
07:48
  BẢNG TRỪ - Trừ nhẩm trong phạm vi 18: Cách tính và kiểm tra kết quả các Bảng trừ từ 1 tới 18
14:25
 THẺ PHÉP TRỪ CẮT RỜI VÀ KẾT QUẢ CỦA CHÚNG - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
16:55
 BẢNG TRỪ - Trừ nhẩm trong phạm vi 18: Luyện tập với các phép tính của một Bảng trừ & Biểu đồ ngón tay phép trừ số 2
19:40
 BẢNG TRỪ - Cuốn sổ nhỏ các phép trừ trong phạm vi 18 với hình vẽ
02:28
 BẢNG TRỪ - Trừ nhẩm trong phạm vi 18: Trò chơi Bingo để ghi nhớ các Bảng trừ
12:46
 SNAKE GAME - Trò chơi con rắn phép trừ
18:15
 Câu chuyện về Hình học
04:12
 KHAY GIỚI THIỆU - TỦ HÌNH HỌC - Giới thiệu hình tròn, hình tam giác, hình vuông
02:48
 KHAY GIỚI THIỆU - TỦ HÌNH HỌC - Cắt dán hình tròn, hình tam giác, hình vuông
08:02
 KHAY GIỚI THIỆU - TỦ HÌNH HỌC - Tìm và tô lại các hình tròn trong môi trường
04:55
 KHAY CÁC HÌNH CHỮ NHẬT VÀ HÌNH VUÔNG - TỦ HÌNH HỌC - Giới thiệu hình chữ nhật, hình vuông
04:08
 KHAY CÁC HÌNH CHỮ NHẬT VÀ HÌNH VUÔNG - TỦ HÌNH HỌC - Cắt dán hình chữ nhật
10:30
 KHAY CÁC HÌNH CHỮ NHẬT VÀ HÌNH VUÔNG - TỦ HÌNH HỌC - Tìm và tô lại các hình vuông trong môi trường
05:51
 KHAY CÁC HÌNH CHỮ NHẬT VÀ HÌNH VUÔNG - TỦ HÌNH HỌC - Tim và tô lại các hình chữ nhật trong môi trường
08:55
 KHAY CÁC HÌNH TAM GIÁC - TỦ HÌNH HỌC - Gọi tên các hình tam giác theo cạnh
04:43
 KHAY CÁC HÌNH TAM GIÁC - TỦ HÌNH HỌC - Gọi tên các hình tam giác theo góc
06:59
 KHAY CÁC HÌNH TAM GIÁC - TỦ HÌNH HỌC - Cắt dán các hình tam giác
12:19
 KHAY CÁC HÌNH TAM GIÁC - TỦ HÌNH HỌC - Trò chơi môi trường: Tìm kiếm, Tô và Gọi tên các hình yam giác theo cạnh
06:46
 KHAY CÁC HÌNH TAM GIÁC - TỦ HÌNH HỌC - Trò chơi môi trường: Tìm kiếm, Tô và Gọi tên các hình tam giác theo góc
05:56
 HỘP CẤU TẠO TAM GIÁC - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
10:34
 HỘP CẤU TẠO TAM GIÁC - Hộp tam giác
11:04
 HỘP CẤU TẠO TAM GIÁC - Xếp hình sáng tạo với các miếng ghép của Hộp tam giác
02:36
 HỘP CẤU TẠO TAM GIÁC - Hộp lục giác lớn
15:29
 HỘP CẤU TẠO TAM GIÁC - Xếp hình sáng tạo với các miếng ghép của Hộp lục giác lớn
02:49
 HỘP CẤU TẠO TAM GIÁC - Hộp lục giác nhỏ
17:56
 HỘP CẤU TẠO TAM GIÁC - Xếp hình sáng tạo với các miếng ghép của Hộp lục giác nhỏ
03:24
 HỘP CẤU TẠO TAM GIÁC - Hộp chữ nhật
18:49
 HỘP CẤU TẠO TAM GIÁC - Xếp hình sáng tạo với các miếng ghép của Hộp chữ nhật
02:52
 HỘP CẤU TẠO TAM GIÁC - Hộp chữ nhật màu xanh dương
11:20
 HỘP CẤU TẠO TAM GIÁC - Xếp hình sáng tạo với các miếng ghép của Hộp chữ nhật màu xanh dương
02:26
 HỘP CẤU TẠO TAM GIÁC - Xếp hình sáng tạo - Kết hợp các Hộp cấu tạo tam giác khác nhau
04:36
 KHỐI HÌNH HỌC - Khối hộp chữ nhật, khối chóp nón, khối cầu
04:55
 KHỐI HÌNH HỌC - Cắt, ghép cặp và dán các ảnh hình khối cùng tên gọi của nó: khối hộp chữ nhật, khối cầu, khối chóp nón
06:17
 KHỐI HÌNH HỌC - Trò chơi môi trường: các khối hộp chữ nhật, khối cầu và khối chóp nón quanh con
03:00
 KHỐI HÌNH HỌC - Khối lập phương, khối trụ tròn, khối elip
05:02
 KHỐI HÌNH HỌC - Cắt, ghép cặp và dán các ảnh hình khối cùng tên gọi của nó: khối lập phương, khối elip, khối trụ tròn
05:48
 KHỐI HÌNH HỌC - Trò chơi môi trường: các khối lập phương, khối elip và khối trụ tròn quanh con
03:22

Đăng ký khóa học