đ
Mua ngay

Số bài học

67

Thời lượng video

12:07:16

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Khóa học Toán Montessori at Home được thiết kế dành cho học sinh Lớp 2, để
 • Phát triển tư duy logic vững chắc và mạnh mẽ
 • Hoàn thành chương trình Toán 2 BGD với 45' mỗi ngày trong một nửa thời gian
 • và rất nhiều niềm vui
Giáo cụ được gửi tới nhà cho học sinh. Và hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ dành cho cha mẹ được đăng ngay trong khóa học này, trước mỗi học phần.

Tác giả

Phạm Hoài Thu
GIÁM ĐỐC VMAT
 • Founder Hệ thống Maya School
 • Founder Hệ thống Casa Dei Piccioni
 • Founder Flying Fingers School
 • Co-Founder và Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam – VMAT
 • Giảng viên Montessori tại khóa đào tạo Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6, chứng nhận bởi International Montessori Council (IMC) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
 • Giảng viên Montessori tại các khóa đào tạo Montessori cấp độ 3-6 và 0-3 của Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam (VMAT)
 • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi The American Montessori Society (AMS) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
 • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi Montessori Institute of America (MIA)

Nội dung khóa học

+  SỐ TỰ NHIÊN
16 Bài giảng
2:54:36
 CÂU CHUYỆN VỀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC CON SỐ
10:54
 CHUỖI HẠT CƯỜM BÌNH PHƯƠNG - Hướng dẫn chuẩn bị bộ thẻ đánh dấu chuỗi hạt cườm bình phương
07:43
 CHUỖI HẠT CƯỜM BÌNH PHƯƠNG - Đếm tuyến tính
06:24
 CHUỖI HẠT CƯỜM BÌNH PHƯƠNG - Đếm cách đều
06:28
 CHUỖI HẠT CƯỜM LẬP PHƯƠNG - Hướng dẫn chuẩn bị bộ thẻ đánh dấu chuỗi hạt cườm lập phương
21:57
 CHUỖI HẠT CƯỜM LẬP PHƯƠNG - Đếm tuyến tính
11:37
 CHUỖI HẠT CƯỜM LẬP PHƯƠNG - Đếm cách đều
16:19
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ các hạt cườm vàng
04:52
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ các thẻ số và dấu phép tính
Xem trước
12:59
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Giới thiệu hệ thập phân: Lượng (Các hạt cườm màu vàng)
07:08
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Giới thiệu hệ thập phân: Lượng (Liên kết Các hạt cườm màu vàng với Giáo cụ giấy)
03:15
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Giới thiệu hệ thập phân: Liên kết Lượng và Số
04:20
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Bird's eyes view: Bố cục 45
20:29
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Trò chơi: Tạo lập các con số
08:07
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Phạm vi 9 của các hàng trong hệ thập phân
10:57
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Trò chơi quy đổi
21:07
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Phép cộng không nhớ với ngân hàng hạt cườm
15:00
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Phép cộng có nhớ với Ngân hàng hạt cườm
18:06
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Phép nhân không nhớ với ngân hàng hạt cườm
11:12
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Phép nhân có nhớ với ngân hàng hạt cườm
16:15
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Phép trừ không nhớ với ngân hàng hạt cườm
19:07
 CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Phép trừ có nhớ với ngân hàng hạt cườm
12:16
 STAMP GAME - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
09:14
 STAMP GAME - Giới thiệu bộ Stamp game - Liên kết với các hạt cườm màu vàng
06:32
 STAMP GAME - Phép cộng với các con tem
11:59
 STAMP GAME - Phép nhân một số với một số có 1 chữ số - với các con tem
13:36
 STAMP GAME - Phép trừ với các con tem
10:42
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Giới thiệu khung bàn tính hạt cườm nhỏ - liên kết với các con tem
03:21
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Viết số theo lượng lấy trên khung bàn tính hạt cườm nhỏ
04:30
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Đọc và phân tích các số tới hàng nghìn với khung bàn tính hạt cườm nhỏ
03:46
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Lấy thêm lượng trên khung bàn tính hạt cườm nhỏ và quy đổi
10:02
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Phép cộng với Khung bàn tính hạt cườm nhỏ
05:46
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Phép trừ với Khung bàn tính hạt cườm nhỏ
06:07
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Phép nhân một số với một số có 1 chữ số với Khung bàn tính hạt cườm nhỏ
04:02
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM LỚN - Giới thiệu Khung bàn tính hạt cườm lớn - liên kết với các con tem
06:33
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM LỚN - Viết Số theo Lượng được lấy trên Khung bàn tính hạt cườm lớn
10:34
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM LỚN - Đọc và phân tích các số tới lớp Triệu trên Khung bàn tính hạt cườm lớn
05:20
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM LỚN - Lấy thêm lượng trên khung bàn tính hạt cườm lớn và quy đổi
23:27
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM LỚN - Phép cộng tới hàng triệu với khung bàn tính hạt cườm lớn
13:36
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM LỚN - Phép trừ tới hàng triệu với khung bàn tính hạt cườm lớn
12:20
 DOT GAME - Phép cộng với Dot game
06:39
 DOT GAME - Phép trừ với Dot game
06:30
 DOT GAME - Phép nhân với Dot game
07:12
 BẢNG NHÂN - Nhân nhẩm trong phạm vi 81: Cách tính và kiểm tra kết quả các bảng nhân từ 1 tới 9
13:03
 THẺ PHÉP NHÂN CẮT RỜI VÀ KẾT QUẢ CỦA CHÚNG - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
07:33
 BẢNG NHÂN - Nhân nhẩm trong phạm vi 81: Luyện tập với các phép tính của một Bảng nhân & Biểu đồ ngón tay phép nhân số 3
28:01
 HỘP HẠT CƯỜM PHÉP NHÂN - Nhân nhẩm trong phạm vi 81: Cách tính và kiểm tra kết quả các Bảng nhân từ 1 tới 9
13:35
 HỘP HẠT CƯỜM PHÉP NHÂN - Nhân nhẩm trong phạm vi 81: Luyện tập với các phép tính của một Bảng nhân & Biểu đồ ngón tay phép nhân số 3
16:12
 BIỂU ĐỒ NGÓN TAY PHÉP NHÂN TRỐNG - Nhân nhẩm trong phạm vi 81: Trò chơi Bingo để ghi nhớ các Bảng nhân
13:52
 SNAKE GAME - Trò chơi con rắn phép trừ
18:15
 BẢNG CHIA - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
09:15
 BẢNG CHIA - Chia nhẩm trong phạm vi 81: Cách tính và kiểm tra kết quả các bảng chia không dư từ 1 đến 9
21:22
 THẺ PHÉP CHIA CẮT RỜI VÀ KẾT QUẢ CỦA CHÚNG - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
12:50
 BẢNG CHIA - Chia nhẩm trong phạm vi 81: Luyện tập với các phép tính của một Bảng chia không dư 1-9 & Biểu đồ ngón tay phép chia số 2
32:32
 BẢNG CHIA - Chia nhẩm trong phạm vi 81: Trò chơi Bingo để ghi nhớ các Bảng chia không dư 1-9
14:22

Đăng ký khóa học