CÁC HẠT CƯỜM MÀU VÀNG - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ các thẻ số và dấu phép tính

Cha mẹ tải file thiết kế giáo cụ được đính kèm ở đây, và hỗ trợ con in, cắt - chuẩn bị giáo cụ theo video này.

Tài liệu đính kèm:

Hoàn thành
0 bình luận