đ
Mua ngay

Số bài học

33

Thời lượng video

6:23:21

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Khóa học Toán Montessori at Home được thiết kế dành cho học sinh Lớp 3, để
 • Phát triển tư duy logic vững chắc và mạnh mẽ
 • Hoàn thành chương trình Toán 3 BGD với 45' mỗi ngày trong một nửa thời gian
 • và rất nhiều niềm vui
Giáo cụ được gửi tới nhà cho học sinh. Và hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ dành cho cha mẹ được đăng ngay trong khóa học này, trước mỗi học phần.

Tác giả

Phạm Hoài Thu
GIÁM ĐỐC VMAT
 • Founder Hệ thống Maya School
 • Founder Hệ thống Casa Dei Piccioni
 • Founder Flying Fingers School
 • Co-Founder và Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam – VMAT
 • Giảng viên Montessori tại khóa đào tạo Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6, chứng nhận bởi International Montessori Council (IMC) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
 • Giảng viên Montessori tại các khóa đào tạo Montessori cấp độ 3-6 và 0-3 của Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam (VMAT)
 • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi The American Montessori Society (AMS) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)
 • Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi Montessori Institute of America (MIA)

Nội dung khóa học

 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Giới thiệu khung bàn tính hạt cườm nhỏ - liên kết với các con tem
03:21
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Viết số theo lượng lấy trên khung bàn tính hạt cườm nhỏ
04:30
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Đọc và phân tích các số tới hàng nghìn với khung bàn tính hạt cườm nhỏ
03:46
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Lấy thêm lượng trên khung bàn tính hạt cườm nhỏ và quy đổi
10:02
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Phép cộng với Khung bàn tính hạt cườm nhỏ
05:46
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Phép trừ với Khung bàn tính hạt cườm nhỏ
06:07
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM NHỎ - Phép nhân một số với một số có 1 chữ số với Khung bàn tính hạt cườm nhỏ
04:02
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM LỚN - Giới thiệu Khung bàn tính hạt cườm lớn - Liên kết với các con tem
06:33
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM LỚN - Viết số theo lượng được lấy trên khung bàn tính hạt cườm lớn
10:34
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM LỚN - Đọc và phân tích các số tới lớp triệu trên khung bàn tính hạt cườm lớn
05:20
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM LỚN - Lấy thêm lượng trên khung bàn tính hạt cườm lớn và quy đổi
23:27
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM LỚN - Phép cộng tới hàng triệu với khung bàn tính hạt cườm lớn
13:36
 KHUNG BÀN TÍNH HẠT CƯỜM LỚN - Phép trừ tới hàng triệu với khung bàn tính hạt cườm lớn
12:20
 DOT GAME - Phép cộng với Dot game
06:39
 DOT GAME - Phép trừ với Dot game
06:30
 DOT GAME - Phép nhân với Dot game
07:12
 BẢNG NHÂN - Nhân nhẩm trong phạm vi 81: Cách tính và kiểm tra kết quả các bảng nhân từ 1 tới 9
13:03
 THẺ PHÉP NHÂN CẮT RỜI VÀ KẾT QUẢ CỦA CHÚNG - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
07:33
 BẢNG NHÂN - Nhân nhẩm trong phạm vi 81: Luyện tập với các phép tính của một Bảng nhân & Biểu đồ ngón tay phép nhân số 3
28:01
 HỘP HẠT CƯỜM PHÉP NHÂN - Nhân nhẩm trong phạm vi 81: Cách tính và kiểm tra kết quả các Bảng nhân từ 1 tới 9
13:35
 HỘP HẠT CƯỜM PHÉP NHÂN - Nhân nhẩm trong phạm vi 81: Luyện tập với các phép tính của một Bảng nhân & Biểu đồ ngón tay phép nhân số 3
16:12
 BIỂU ĐỒ NGÓN TAY PHÉP NHÂN TRỐNG - Nhân nhẩm trong phạm vi 81: Trò chơi Bingo để ghi nhớ các Bảng nhân
13:52
 BẢNG CHIA - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
09:15
 BẢNG CHIA - Chia nhẩm trong phạm vi 81: Cách tính và kiểm tra kết quả các bảng chia không dư từ 1 đến 9
21:23
 THẺ PHÉP CHIA CẮT RỜI VÀ KẾT QUẢ CỦA CHÚNG - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
12:50
 BẢNG CHIA - Chia nhẩm trong phạm vi 81: Luyện tập với các phép tính của một Bảng chia không dư 1-9 & Biểu đồ ngón tay phép chia số 2
32:32
 BẢNG CHIA - Chia nhẩm trong phạm vi 81: Trò chơi Bingo để ghi nhớ các Bảng chia không dư 1-9
14:22
 BẢNG BÀN CỜ - Hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ
14:14
 BẢNG BÀN CỜ - Giới thiệu Bảng bàn cờ
13:40
 BẢNG BÀN CỜ - Nhân một số với một số có một chữ số trên Bảng bàn cờ
06:46
 BẢNG BÀN CỜ - Phép nhân một số tới hàng triệu với một số tới hàng trăm
19:43

Đăng ký khóa học