9,000,000đ
Mua ngay

Số bài học

174

Thời lượng video

23:54:50

Học trên mọi thiết bị

Nội dung khóa học

+  Chương 1
Bài giảng
00:00
 TRÌNH TỰ DẠY TOÁN
 1. Từ 0 tới 10 - Giới thiệu về số lượng 1-10 - Cây gậy số - Thiết lập dãy số
07:40
 2. Từ 0 tới 10 - Cây gậy số - Ngôn ngữ thông qua bài học ba bước
11:20
 3. Từ 0 tới 10 - Giới thiệu các biểu tượng 1-9 - Tô nét và gọi tên
04:21
 4. Từ 0 tới 10 - Giới thiệu các biểu tượng 1-9 - Ghép cặp: Số nhám và thẻ số nhỏ (1-9)
07:45
 5. Từ 0 tới 10 - Liên kết số lượng và biểu tượng 1-10 - Ghép cặp cây gậy số và thẻ số - Chọn thẻ số, tìm cây gậy số
11:06
 6. Từ 0 tới 10 - Liên kết số lượng và biểu tượng 1-10 - Cây gậy số và thẻ - Tạo 10
18:59
 7. Từ 0 tới 10 - Giới thiệu số 0 - Hộp que tính
12:49
 8. Từ 0 tới 10 - Số chẵn và số lẻ - Số cắt và hạt đếm
16:28
 9. Từ 0 tới 10 - Trò chơi ghi nhớ với số và lượng từ 1 đến 10 - Trò chơi trí nhớ về số - Hộp đựng đồ vật
07:20
 10. Từ 0 tới 10 - Trò chơi ghi nhớ với số và lượng từ 1 đến 10 - Trò chơi trí nhớ về số - Giỏ đựng đồ vật
05:53
 11. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Thang hạt cườm tam giác đều
08:22
 12. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Thang hạt cườm với sô
08:59
 13. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Tô màu thang hạt cườm tam giác đều
11:37
 14. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Làm thang hạt cườm tam giác vuông với đất nặn
12:21
 15. Từ 0 tới 10 - Thang hạt cườm màu 1-9 - Quyển sổ về các thang hạt cườm và số 1-9
14:00
 16. Đếm tuyến tính - Số lượng: Hạt cườm 11-19 - Tạo và gọi tên các lượng từ 11 đến 19
09:33
 17. Đếm tuyến tính - Số lượng: Hạt cườm 11-19 - Trò chơi: trộn lẫn các thanh hạt cườm, tổng hợp số lượng không theo trình tự và gọi tên 11-19
07:35
 18. Đếm tuyến tính - Bảng Seguin 11-19 (Seguin teens) - Tạo và goi tên các số từ 11 đến 19
07:42
 19. Đếm tuyến tính - Bảng Seguin 11-19 (Seguin teens) - Các trò chơi cho bước thứ 2
08:39
 20. Đếm tuyến tính - Bảng Seguin 11-19 (Seguin teens)- Các trò chơi cho bước thứ 3
06:42
 21. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 11-19 - Bố cục: số và lượng 11-19
14:35
 22. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 11-19 - Các trò chơi cho bước thứ 2
08:59
 23. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 11-19 - Các trò chơi cho bước thứ 3
11:20
 24. Đếm tuyến tính - Số lượng: Hạt cườm 10-99 - Tạo và gọi tên các số tròn chục (ở trong khoảng 10-90)
05:10
 25. Đếm tuyến tính - Biểu tượng: Bảng số 10-99 - Đọc các số tròn chục trên bảng Seguin tens
03:05
 26. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 10 -99 - Bố cục: Số và lượng 10-99
23:27
 27. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 10-99 - Các trò chơi cho bước thứ 2
15:58
 28. Đếm tuyến tính - Liên kết số lượng và biểu tượng 10-99 - Các trò chơi cho bước thứ 3
15:08
 29. Đếm tuyến tính - Bảng 100 - Sắp xếp theo chỉ dẫn
14:45
 30. Đếm tuyến tính - Bảng 100 - Trò chơi
03:32
 31. Đếm tuyến tính - Bảng 100 - Các hoạt động follow up với Phiếu 100
03:45
 32. Đếm tuyến tính - Viết số - Các bài tập tô số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
05:23
 33. Đếm tuyến tính - Viết số - Các bài tập tô số trên bảng kính
04:15
 34. Đếm tuyến tính - Viết số - Các bài tập tô số với cái đóng dấu
04:21
 35. Đếm tuyến tính - Viết số - Viết số trên bảng đen
03:10
 36. Đếm tuyến tính - Viết số - Viết số trên giấy
04:15
 37. Đếm tuyến tính - Viết số - Cuộn giấy số
12:09
 38. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi ngắn (chuỗi bình phương) - Đếm chuỗi bình phương theo trình tự và đánh dấu với thẻ
07:28
 39. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi ngắn (chuỗi bình phương) - Đếm cách đều chuỗi bình phương
06:31
 40. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi ngắn (chuỗi bình phương) - Toàn cảnh các chuỗi bình phương 1-10
02:06
 41. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi dài (chuỗi lập phương) - So sánh chuỗi lập phương với khối lập phương
16:38
 42. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi dài (chuỗi lập phương) - Đếm cách đều chuỗi lập phương
10:38
 43. Đếm tuyến tính - Tủ hạt cườm - Chuỗi dài (chuỗi lập phương) - Ghi lại các chuỗi cườm
10:29
 44. Giới thiệu hệ thập phân - Lượng: Những hạt cườm vàng - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Bài học 3 bước
06:17
 45. Giới thiệu hệ thập phân - Lượng: Những hạt cườm vàng - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Khay phạm vi 9
08:26
 46. Giới thiệu hệ thập phân - Biểu tượng: Các thẻ số - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Giới thiệu bài học 3 bước
03:36
 47. Giới thiệu hệ thập phân - Biểu tượng: Các thẻ số - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Trò chơi mang đến các thẻ lộn xộn cho từng hàng
06:24
 48. Giới thiệu hệ thập phân - Biểu tượng: Các thẻ số - đơn vị, chục, trăm, nghìn - Trò chơi mang đến cho hai, ba, bốn hàng
03:31
 49. Giới thiệu hệ thập phân - Liên kết lượng - biểu tượng: đơn vị, chục, trăm, nghìn
04:47
 50. Giới thiệu hệ thập phân - Liên kết lượng - biểu tượng - Tạo lập các con số
05:55
 51. Giới thiệu hệ thập phân - Phạm vi 9 - Trò chơi quy đổi
09:35
 52. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép cộng - Không nhớ
14:36
 53. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép cộng - Có nhớ
15:14
 54. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép nhân với một số có 1 chữ số
11:08
 55. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép nhân với một số có 1 chữ số - Có nhớ
17:08
 56. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép trừ - Không nhớ
14:56
 57. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép trừ - Có nhớ
13:04
 58. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép chia không dư với số chia là một số có 1 chữ số - Không nhớ
10:22
 59. Giới thiệu hệ thập phân - 4 phép toán - Phép chia không dư với số chia là một số có 1 chữ số- Có nhớ
10:58
 60. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Trò chơi con tem - Xây dựng lượng và số với các con tem & ghi lại
12:52
 61. Làm tính - CHuyển sang trừu tượng - Trò chơi con tem - Phép cộng với con tem
08:07
 62. Làm tính - CHuyển sang trừu tượng - Trò chơi con tem - Phép nhân với một số có 1 chữ số, với con tem
06:37
 63. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Trò chơi con tem - Phép trừ với con tem
06:05
 64. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Phép chia không dư với số chia là một số có 1 chữ số, với con tem
06:05
 65. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Trò chơi chấm tròn - Phép cộng
08:09
 66. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Giới thiệu khung, lien kết với các hạt cườm màu vàng và trò chơi con tem
04:42
 67. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Tạo số đếm, gọi tên theo hàng, ghi lại - Lấy lượng và ghi số
10:52
 68. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Ghi số và lấy lượng tương ứng
11:07
 69. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Làm tính với khung hạt cườm nhỏ - Phép cộng với khung hạt cườm nhỏ
05:32
 70. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Phép nhân với khung hạt cườm nhỏ
07:03
 71. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Phép trừ với khung hạt cườm nhỏ
05:07
 72. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm lớn - Trò chơi chia sẻ
14:25
 73. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép cộng - Trò chơi con rắn phép cộng - Đếm con rắn tròn chục
09:14
 74. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép cộng - Trò chơi con rắn phép cộng - Đếm con rắn ngẫu nhiên
13:24
 75. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép cộng - Bảng thanh cộng với bảng kiểm soát - Làm phiếu bảng cộng
12:29
 76. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép cộng - Bảng phép cộng - Tính bảng cộng với các thẻ phép tính cắt rời
14:23
 78. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép cộng - Phép hoán vị của một số (Bảng kiểm soát số 1)
15:58
 79. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép trừ - Trò chơi con rắn phép trừ
16:37
 80. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép trừ - Bảng thanh trừ với Bảng kiểm soát phép trừ - Làm phiếu bảng trừ
10:32
 81. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép trừ - Bảng thanh trừ với Bảng kiểm soát phép trừ - Làm phiếu bảng trừ với các thẻ phép tính cắt rời
12:02
 82. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép trừ - Bảng thanh trừ với Bảng kiểm soát phép trừ - Trò chơi với biểu đồ ngón tay phép trừ trống
08:56
 83. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép nhân - Các thanh hạt cườm phép nhân - Làm phiếu phép nhân với các thanh hạt cườm
08:33
 84. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Các thanh hạt cườm phép nhân - Phép nhân 10
07:50
 85. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép nhân - Các thanh hạt cườm phép nhân - Tính giao hoán
08:05
 86. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép nhân - Bảng nhân với Bảng kiểm soát - Làm phiếu bảng nhân
07:31
 87. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép nhân - Bảng nhân với Bảng kiểm soát - Làm phiếu bảng nhân với các thẻ phép tính cắt rời
11:11
 88. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép nhân - Trò chơi với biểu đồ ngón tay phép nhân trống
07:48
 89. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép chia - Trò chơi chia sẻ
02:17
 90. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép chia - Bảng phép chia - Làm Phiếu Bảng chia
11:27
 91. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép chia - Bảng phép chia - Làm phiếu bảng chia với các thẻ phép tính cắt rời
14:26
 92. Làm tính - Ghi nhớ số học cụ thể - Phép chia - Trò chơi với biểu đồ ngón tay phép chia trống
07:13
 93. Phân số - Giới thiệu ngôn ngữ của phân số và kết hợp với các phân số - Các con ky phân số: Khám phá với giác quan và giới thiệu ngôn ngữ “Gia đình phân số”
05:48
 94. Phân số - Giới thiệu ngôn ngữ của phân số và kết hợp với các phân số - Khung phân số tròn: Khám phá với giác quan và giới thiệu ngôn ngữ “Gia đình phân số...”
08:41
 95. Phân số - Giới thiệu ngôn ngữ của phân số và kết hợp với các phân số - Ngôn ngữ viết – Giới thiệu dòng phân số và mẫu số
06:15
 96. Phân số - Giới thiệu ngôn ngữ của phân số và kết hợp với các phân số - Ngôn ngữ viết – Giới thiệu tử số
08:13
 97. Phân số - Giới thiệu ngôn ngữ của phân số và kết hợp với các phân số - Ghép cặp phân số viết với phân số trong khung phân số tròn
05:33
 98. Phân số - Các phép toán với phân số - Phép cộng phân số có cùng mẫu số
04:21
 99. Phân số - Các phép toán với phân số - Phép trừ phân số có cùng mẫu số
03:35
 100. Các hoạt động Toán mở rộng - Giới thiệu các tờ tiền quốc gia - Hoạt động giới thiệu ban đầu
10:45
 101. Các hoạt động Toán mở rộng - Giới thiệu các tờ tiền quốc gia - Trò chơi ghi nhớ với thẻ 3 phần
09:03
 102. Các hoạt động Toán mở rộng - Hoạt động liên quan đến tiền - Lấy đủ một số tiền
10:36
 1. Các bài học mở đầu - Các vật không sống - Phân loại bằng nam châm
07:43
 2. Các bài học mở đầu - Các vật không sống - Rắn, lỏng, khí
03:30
 3. Các bài học mở đầu - Sống/Không sống - Phân loại sống/ đã từng sống/ không sống
09:08
 4. Các bài học mở đầu - Sống/ Không sống - Phân loại thực vật/ động vật
03:15
 5. Thực vật học - Cây cối - Khám phá: Những bộ phận của cây thật
10:30
 6. Thực vật học - Cây cối - Ghép hình cây theo chỉ dẫn
06:35
 7. Thực vật học - Cây cối - Vẽ hình các bộ phận của cây với nhãn tên
13:32
 8. Thực vật học - Cây cối - Thẻ 3 phần các bộ phận của cây
06:01
 9. Thực vật học - Cây cối - Làm một cuốn sổ nhỏ về các bộ phận của cây
10:28
 10. Thực vật học - Cây cối - Cuốn sổ nhỏ về các bộ phận của cây
02:40
 11. Thực vật học - Cây cối - Vòng đời của cây đậu
05:44
 12. Thực vật học - Lá - Quan sát và Khám phá: Các bộ phận của lá thật
04:34
 13. Thực vật học - Lá - Làm gân lá từ lá thật
05:01
 14. Thực vật học - Lá - Khám phá thiên nhiên: ghép cặp và phân loại lá thật
03:34
 15. Thực vật học - Hoa - Quan sát và Khám phá: Các bộ phận của hoa thật với ngôn ngữ
14:46
 16. Động vật học - Động vật không xương sống - Phân loại các lớp động vật không xương sống/ với thẻ mẫu
12:31
 17. Động vật học - Động vật không xương sống - Côn trùng - Ghép hình các bộ phận của bướm theo chỉ dẫn
04:41
 18. Động vật học - Động vật không xương sống - Côn trùng - Thẻ 3 phần các bộ phận của bướm
06:15
 19. Động vật học - Động vật không xương sống - Côn trùng - Làm một cuốn sổ nhỏ về các bộ phận của bướm
07:38
 20. Động vật học - Động vật có xương sống - Phân loại 5 lớp động vật có xương sống
06:31
 21. Động vật học - Động vật có xương sống - Động vật có vú: Phân loại các họ động vật có vú - Động vật ăn tạp/ động vật ăn cỏ/ động vật ăn thịt
11:22
 22. Động vật học - Động vật có xương sống - Động vật có vú: Phân loại các họ động vật có vú
04:23
 1. Các bài học mở đầu - Ghép hình: Ghép hình cơ thể người
07:42
 2. Các bài học mở đầu - Định hướng - Tay (trái/phải)
08:30
 3. Các bài học mở đầu - Định hướng - La bàn - Các từ chỉ phương hướng: Bắc, Đông, Nam, Tây
02:58
 4. Các bài học mở đầu - Định hướng - La bàn - Dùng la bàn tìm phương hướng & Trò chơi phương hướng: Mang thứ gì đó lại từ một hướng
08:01
 5. Các bài học mở đầu - Định hướng - La bàn - Trò chơi phương hướng: Dán nhãn phương hướng trong lớp học
03:47
 6. Hành tinh Trái đất - Quả địa cầu cát - Khám phá và gọi tên quả địa cầu cát
06:21
 7. Hành tinh Trái đất - Quả địa cầu sơn màu - Khám phá & gọi tên của các châu lục
09:30
 8. Hành tinh Trái đất - Quả địa cầu màu sắc - Khám phá & gọi tên của các đại dương
04:29
 9. Hành tinh Trái đất - Quả địa cầu đầy đủ
04:47
 10. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Ghép nối giữa địa cầu màu sắc & bản đồ 2 nửa bán cầu
07:37
 11. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Ghép hình bản đồ 2 nửa bán cầu - Với bảng kiểm soát không chữ (bảng kiểm soát câm)
03:26
 12. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Ghép hình bản đồ 2 nửa bán cầu - Với bảng kiểm soát có chữ (bài học với ngôn ngữ)
02:53
 13. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Ghép hình bản đồ 2 nửa bán cầu - Vẽ hình bản đồ 2 nửa bán cầu với bộ ghép hình 2 nửa bán cầu
11:21
 14. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Ghép hình bản đồ 2 nửa bán cầu - Thẻ 3 phần các châu lục
04:04
 15. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Ghép hình bản đồ 2 nửa bán cầu - Cuốn sổ nhỏ về các châu lục
02:35
 16. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Tạo hình các châu lục - In hình con dấu các châu lục
08:24
 17. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Tạo hình các châu lục - Châm hình các châu lục
05:38
 18. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Tạo hình các châu lục - Vẽ và cắt dán hình các châu lục
05:12
 19. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Tạo hình các châu lục - Vẽ và tô màu hình các châu lục
04:19
 20. Bản đồ - Bộ lắp ghép bản đồ các bán cầu - Bản đồ 2 nửa bán cầu - Làm cuốn sổ nhỏ về các châu lục
03:08
 21. Bản đồ - Tủ bản đồ châu lục - Khay đồ vật: những mô hình đặc trưng về trang phục truyền thống ở châu Á
05:04
 22. Bản đồ - Tủ bản đồ châu lục - Khay đồ vật: những mô hình đặc trưng về động vật ở châu Á
10:43
 23. Ba thành tố - Đất, nước và không khí - Giới thiệu về đất, nước và không khí
04:16
 24. Ba thành tố - Đất, Nước và Không khí - Khay đồ vật - Phân loại động vật
04:20
 25. Ba thành tố - Đất, Nước và Không khí - Khay đồ vật - Phân loại phương tiện
04:55
 26. Ba thành tố - Các hình thái đất và nước - Thẻ các hình thái đất và nước nhẵn nhám - Eo đất - eo biển
05:53
 27. Ba thành tố - Các hình thái đất và nước - Tạo hình thái đất và nước - Tạo hình thái đất và nước 3D với sỏi và nước
14:44
 28. Ba thành tố - Các hình thái đất và nước - Tạo hình thái đất và nước - Tạo các hình thái đất và nước bằng thẻ hình thái nhẵn nhám
06:22
 1. Đo lường thời gian - Các tháng và mùa - Các folder ảnh và mùa: hiện tại
04:37
 2. Đo lường thời gian - Các tháng và mùa - Các folder ảnh và mùa: trộn lẫn và phân loại
07:29
 3. Đo lường thời gian - Các tháng và mùa - Chuỗi các tháng: dòng thời gian
03:56
 4. Đo lường thời gian - Tuần/ các ngày trong tuần - Các ngày trong tuần và các folder ảnh
06:12
 5. Đo lường thời gian - Tuần/ các ngày trong tuần - Chuỗi các ngày: dòng thời gian
02:41
 6. Đo lường thời gian - Tuần/ các ngày trong tuần - Các ngày trong tháng
06:06
 7. Đo lường thời gian - Lịch - Làm lịch - Với các mảnh
08:36
 8. Đo lường thời gian - Lịch - Làm lịch - Với các tờ trắng, có chỉ dẫn
10:25
 9. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Đồng hồ 3 kim - Quan sát đồng hồ 3 kim & Bài học 3 bước với đồng hồ 3 kim
05:00
 10. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Tính thời gian theo giờ: Đồng hồ 1 kim - "kim giờ" - 'Đồng hồ giờ' và đồng hồ 3 kim & Trò chơi với thẻ ảnh
09:32
 11. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Tính thời gian theo giờ: Đồng hồ 1 kim - "kim giờ" - Ghép hình đồng hồ/ đồng hồ bằng vải dạ có chỉ dẫn
04:52
 12. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Phút: Đồng hồ với 2 kim - "kim phút" - Đếm số phút trong một giờ: di chuyển kim phút và đọc
10:21
 13. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Phút: Đồng hồ với 2 kim - "kim phút" - Trò chơi với thẻ ảnh
04:33
 14. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Phút: Đồng hồ với 2 kim - "kim phút" - Đồng hồ chốt cắm 60 phút
11:08
 15. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Phút: Đồng hồ với 2 kim - "kim phút" - Đồng hồ chốt cắm 60 phút và đếm cách đều 5 phút
03:20
 16. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Mặt đồng hồ in sẵn để trống - Vẽ kim giờ
05:20
 17. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Mặt đồng hồ in sẵn để trống - Làm một cuốn sổ nhỏ về đồng hồ
08:36
 18. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Làm đồng hồ - Với 4 phần bằng nhau
12:07
 19. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Làm đồng hồ - Với màu
18:13
 20. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Thẻ ba phần đồng hồ - ('Cả') Giờ đúng: giờ
08:37
 21. Đo lường thời gian - Cấu tạo đồng hồ - Đọc giờ
01:24
 22. Thời gian cá nhân - Ngày sinh nhật & Dòng thời gian của cuộc đời trẻ
08:40

Đăng ký khóa học

Phi từng đợt

9,000,000 đ
1 tháng
Đăng ký